บทความจากสมาชิก: การติดตั้ง Oracle Database 12c Release 1 บน Oracle Linux 6 เรียบเรียงจาก Installing Oracle Database Software and Creating a Database โดยคุณ Noppakrit Thanasinrujiphong แอดมินพยายามแปลงเอกสารนี้จาก Slide ให้กลายเป็น web page. แต่ก็ได้ล้มเลิกความตั้งใจไป เพราะคุณ Noppakrit Thanasinrujiphong ทำเอาไว้ดีมาก. ประจวบกับ postach สามารถนำ slideshare มาฝังในหน้า web ได้. ดังนั้นแอดมินจึ...