มองมุมใหม่: Big Data หรือ อภิมหาข้อมูล รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย pasu@acc.chula.ac.th เรามาดูแนวคิดใหม่ๆ ทางด้านการจัดการที่กำลังมาแรงในต่างประเทศกันหน่อยนะครับ เผื่อองค์กรไหนในเมืองไทยสนใจนำไปปรับใช้ แนวคิดดังกล่าวคือเรื่อง Big Data ครับ เป็นแนวคิดที่มาแรงถึงขนาดที่ Harvard Business Review นำเรื่องนี้ขึ้นหน้าปกเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา คำว่า Big Da...