บทความจากสมาชิก Case Study Oracle E-Business Suite วิธีแก้ปัญหาเมื่อพบ error "oracle.apps.po.req.server.Testxx2AMTestxx2AM" ใน Oracle E-Business Suite R12 โดยคุณ Khwunchanok KM Error Page Exception Details. oracle.apps.fnd.framework.OAException: Could not load application module ' oracle.apps.po.req.server.Testxx2AMTestxx2AM'. at oracle.apps.fnd.framework.webui.OAJSPApplicationRegistry.regi...