Showing all posts tagged member-contents:

บทความจากสมาชิก: ฐานข้อมูลเชิงเวลา (Temporal Database)

ฐานข้อมูลเชิงเวลา (Temporal Database) โดยคุณ Fanig Ni ฐานข้อมูลเชิงเวลาคือฐานข้อมูลที่มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา เช่นชื่อ ที่อยู่ สถานที่ทำงานเป็นต้น ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีการถกเถียงกันว่า ข้อมูลบางอย่างไม่ได้เป็นข้อมูลที่ เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาแต่เปลี่ยนแปลงไปตามความสามารถหรือเทคโนโลยีในการประเมินค่าของมนุษย์ เช่นความสูงของยอดเขา ความสว่างของดวงดาวเป็นต้นก็สมควรที่จะจัด...

Video จากสมาชิก: ORACLE DBA Lab TH [EP.6 - EP.9]

ORACLE DBA Lab TH [EP.6] พื้นฐานการ Backup และ Restore ฐานข้อมูล Oracle (ต่อ) 1. Incremental Backup and Restore 2. Database Point-In-Time Recovery 3. การสร้างบริหารจัดการ RMAN Catalog เบื้องต้น Workshop ทำการติดตั้งและใช้งาน RRDORA เพื่อช่วยในการทำ Trend Analysis ของ Oracle Database Performance ORACLE DBA Lab TH [EP.7] ORACLE DBA Lab TH [EP.8] Survival Guide Part 1 Tablespace ...

การแก้ไข Error ที่พบเวลาติดตั้ง Oracle Database 11g Release 2

การแก้ไข Error ที่พบเวลาติดตั้ง Oracle Database 11g Release 2 จัดทำโดย คุณธวัชชัย จันทร์เดช เมื่อการติดตั้ง ดำเนินมาถึงขั้นตอน Prerequisite Checks หรือ ขั้นตอนการเช็ค "สิ่งที่จำเป็นต้องมี" โดยปกติแล้ว Oracle Database จะกำหนด Package, Library และ Kernel Parameter ที่ต้องการ และเมื่อสิ่งที่กล่าวมา ‘ไม่พบ’ หรือ ‘ไม่เพียงพอต่อความต้องการ’ ตัวติดตั้งก็จะฟ้องว่า ‘ล้มเหลว’ (Failed) ในขั้นตอนนี้เองก็จ...

บทความจากสมาชิก: Basic Tracsaction Processing

บทความจากสมาชิก: Basic Tracsaction Processing จัดทำโดย Pichamol Yindeephop Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang ในยุคสมัยนี้เวลาไปทางานในสถานที่ต่างๆ เจอผู้คนมากมาย ยิ่งทำงานด้านสายไอทีแล้ว ก็คงจะเคยได้ยิน คำว่า Transaction กันมาบ้าง ต่างคนต่างให้คานิยามที่น่าสับสนชวนปวดหัว ต่างที่ต่างถิ่นก็ให้นิยามอีกแบบหนึ่ง ต่างสายต่าง...

บทความจากสมาชิก: PLS-00306: wrong number or types of arguments in call to ‘SSK2020U’

PLS-00306: wrong number or types of arguments in call to ‘SSK2020U’ โดยคุณ Theerasak Maneeneim ** บทความนี้ตั้งใจเขียนขึ้นมาเพื่อขอบคุณ oracle.in.th ที่จัด course training ดีๆ มาให้เรียนครับ ** อันนี้เป็น Case Study ที่บริษัท ด้วยความที่ยังเป็นมือใหม่กับ Oracle Error นี้เลยเป็นความโง่ของผมเองที่ต้องใช้เวลาเกือบ 2 ชั่วโมงนั่งงงว่าเกิดอะไรขึ้น ก็เลยเก็บเอามาเล่าให้ฟังกันสักหน่อย จะได้มาช่วยกัน...
None

บทความจากสมาชิก: สรุปเนื้อหาที่กิจกรรม SQL Tuning

สรุปเนื้อหาจาก กิจกรรม SQL Tuning โดยคุณ Narat Lar Oracle Process มีกระบวนการ 2 ขั้นตอน คือวิเคราะห์ และประมวลผล การ Tuning จะเพิ่มความเร็วในการทำงานและ ทั้งยังลดกระบวนการวิเคราะห์ และการประมวลผล หรือทั้งสอง การ Tuning จะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้ Statement ที่ทำงานได้ถูกต้องแล้ว SQL Tuning Tip 1. Oracle จะหลีกเลี่ยงขั้นตอนการวิเคราะห์ สำหรับการใช้งานที่มีคำสั่งตามมาเหมือนๆกัน 2. หลีกเลี่ยงการใช้ ...

บทความจากสมาชิก: อธิบายข้อสอบ 1Z0-051 ที่เกี่ยวข้องกับนิยามของ Transaction

1Z0-051 Question #001 โดยคุณ Kitti Taweepanyayot When does a transaction complete? (Choose all that apply.) A. When a DELETE statement is executed B. When a ROLLBACK command is executed C. When a PL/SQL anonymous block is executed D. When a data definition language statement is executed E. When a TRUNCATE statement is executed after the pending transaction อธิบาย [spoil //ไฮไลท์เพื่อดูข้อค...

บทความจากสมาชิก: อธิบายข้อสอบ 1Z0-147 ที่เกี่ยวข้องกับ PL/SQL Procedure

1Z0-147 Question #001 โดยคุณ Kitti Taweepanyayot Examine this code: CREATE OR REPLACE PRODECURE add_dept (p_dept_name VARCHAR2 DEFAULT 'placeholder', p_location VARCHAR2 DEFAULT 'Boston') IS BEGIN INSERT INTO departments VALUES (dept_id_seq.NEXTVAL, p_dept_name, p_location); END add_dept; / Which three are valid calls to the add_dep procedure? (Choose three) A. add_dept; B. add_dept('Acc...

Video จากสมาชิก: ORACLE DBA Lab TH [EP.4 and EP.5]

ORACLE DBA Lab TH [EP.4] Pitchayasak Senachai พื้นฐานการติดตั้ง Oracle Database บน Linux เอกสารประกอบการทำ LAB ติดตั้ง Oracle Database 12c Release 1 (12.1) บน Oracle Linux 7 (OL7) 1.ติดตั้ง Oracle Linux 7 64 bit บน VMware 2.ติดตั้ง Oracle Database 12c Release 1 3.สร้าง EMPTY CONTAINER DATABASE ORACLE DBA Lab TH [EP.5] Pitchayasak Senachai พื้นฐานการ Backup และ Restore ฐานข้อมูล Orac...

Video จากสมาชิก: ORACLE DBA Lab TH [EP.3]

ORACLE DBA Lab TH [EP.3] Pitchayasak Senachai พื้นฐานการ Backup และ Restore ฐานข้อมูล Oracle 1. การเปิดใช้งาน archivelog 2. การ copy online datafile ด้วยการ set tablespaces เป็น backup mode 3. การใช้งาน RMAN เบื้องต้น 4. การทำงานแบบ nocatalog - backup to disk - restore from disk Website : pitchayasaks.blogspot.com E-mail : pitchayasak.s@gmail.com 140923.8:17:11 • Published.