ตำแหน่ง: Java Programmer จำนวน 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติทั่วไป: มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 4 ปี ในการพัฒนา Application, Web Services ด้วย Java EE สามารถทำงาน Full Time, On-Site เป็นระยะเวลา 6-12 เดือน สามารถเก็บความต้องการของลูกค้า และนำมาศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานได้ สามารถใช้งานฐานข้อมูล SQL, Oracle ได้เป็นอย่างน้อย คุณสมบัติพิเศษ: สามารถใช้ JSP , Servlet , บนเครื่อง Sun Server มีประส...