โดยในปีที่แล้วนั้น Gartner ได้ทำการสำรวจทางด้านความเป็นผู้นำทาง Technology ของ Data Warehouse (Leader) ซึ่ง Oracle นั้นอยู่ในอันดับที่ 3 โดยที่ Teradata และ IBM นั้นครองอันดับหนึ่งและอันดับสองตามลำดับโดย Oracle นั้นตามหลัง IBM อย่างหายใจลดต้นคอดังที่เห็นตามกราฟครับโดย Microsoft นั้นตามหลังมาอย่างห่าง ๆ แต่ว่าผลสำรวจปีนี้ของ Gartner ออกมาแล้วปรากฏว่า Oracle นั้นได้แซง IBM ขึ้นมาแล้วและกำลังไล่...