ต้องการรู้ว่ามี expdb หรือ impdb job กำลังทำงานอยู่ใน database หรือไม่. select * from dba_datapump_jobs;