การเปลี่ยน port WebLogic Administration Console 12c 1. Login เข้าไปใน WebLogic Administration Console 2. ไปที่กิ่ง Environment > Servers จะเห็น Servers ทั้งหมดที่อยู่ใน Domain นั้น ๆ. 3. Click ที่ Lock & Edit. 4. Click ที่ “AdminServer". 5. แก้ที่ Listen Port จาก 8001 to 8050. 6. Click “Save" แล้วก็ Activate Changes. 7. มีผลทันที ไม่ต้อง restart serivce. ...
None