วิธีการติดตั้ง OC4J 11g นั้นยังเหมือนกับเวอร์ชั่นก่อน ๆ ทุกประการครับ 1. unzip ไปยัง path ที่ต้องการ, ของผมวางไว้ที่ c:\oracle\oc4j1111 2. ระบุ JAVA_HOME และ ORACLE_HOME C:\oracle\oc4j1111>set JAVA_HOME=C:\java\jdk1.7.0 C:\oracle\oc4j1111>set ORACLE_HOME=C:\oracle\oc4j1111 3. ไปที่ /bin แล้ว run oc4j -start 4. จะแจ้งให้เราระบุ oc4jadmin password 5. เสร็จเรียบร้อย, เข้าไปที่ URL htt...