วิธีการสร้าง Boot Identity File สำหรับ Oracle WebLogic

ถ้าต้องให้ให้ start WebLogic ไม่ต้องถาม username/password ให้ทำดังนี้.

1. ให้สร้าง text file ชื่อ boot.properties ไว้ใน $DOMAIN_HOME/servers/AdminServer/security
2. ใส่ค่า username และ password ลงใน file boot.properties เช่น.

username=weblogic
password=manager1

3. เมื่อ start WebLogic ขึ้นมา, ข้อมูล username และ password จะถูกเข้ารหัสโดยอัตโนมัติ.


141206.19:21:47
• สร้าง.