วิธีการลบ WebLogic Domain มีขั้นตอนดังนี้.

1. ปิด services ต่าง ๆ ของ WebLogic ให้เรียบร้อย.

2. ลบ entry นี้ใน file "$MW_HOME/domain-registry.xml".

http://xmlns.oracle.com/weblogic/domain-registry">

2. ลบ entry นี้ใน file "$WLS_HOME/common/nodemanager/nodemanager.domains" file.

#Domains and directories created by Configuration Wizard #Thu Aug 23 22:53:14 BST 2012
#Domains and directories created by Configuration Wizard
#Thu Aug 23 22:53:14 BST 2012
Domain1=/u01/app/oracle/middleware/user_projects/domains/Domain1

หมายเหตุ: 12.1.3 ไม่ต้องทำ.

4. ตามไปลบ files ที่เกี่ยวข้องกับ "Domain1" ได้.

$ rm -Rf $MW_HOME/user_projects/applications/Domain1
$ rm -Rf $MW_HOME/user_projects/domains/Domain1

141203.13:47:14
• เพิ่ม.