แอดมินมีไอเดียในการจัดการกิจกรรมรูปแบบใหม่สำหรับสมาชิกมานำเสนอครับ ขอเรียกกิจกรรมนี้ว่า Oracle Learning Group ครับ.

เราต่างก็ทราบกันดีว่าจักรวาลเนื้อหาของออราเคิลในปัจจุบันนี้มากมายเพียงใด ขอบเขตไล่ตั้งแต่ Hardware, OS, Database, Middleware, Development, จนถึง Applications.

แอดมินขอสารภาพเลยว่าศึกษาไม่ทันจริง ๆ แต่ด้วยหน้าที่การงานบังคับให้ต้องเรียนรู้ไวที่สุด.

ถึงขอแจกแจงรายละเอียดรูปแบบกิจกรรม Oracle Learning Group ดังนี้ครับ.

1. แอดมินจะประกาศให้ทราบว่ากำลังจะศึกษาเรื่องใด โดยจะส่งลิงค์เอกสารให้อ่าน รวมถึงแบบฝึกหัดที่จะทำกัน แล้วจะนัดมาเสวนากัน เพื่อนำมุมมองที่แต่ละท่านได้พบเจอมาแบ่งปัน.

2. ขอให้สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม ต่างก็ไป อ่าน ศึกษา ทดลอง ทำแบบฝึกหัดในเรื่องนั้น ๆ ส่วนจะทำแบบฝึกหัดได้สำเร็จหรือไม่ ไม่สำคัญครับ ขอเพียงแค่ได้ลงมือทำจริง แล้วนำปัญหาที่ได้พบได้เจอมาเสวนากัน. ดังนั้นสมาชิกที่ทำได้ไม่สำเร็จ ก็จะได้เรียนรู้จากสมาชิกที่ทำสำเร็จ ในทางกลับกัน สมาชิกที่ทำแบบฝึกหัดได้สำเร็จ ก็จะได้รู้ว่ามีข้อผิดพลาดอีกหลายกรณีที่ตนเองยังไม่พบเจอ.

3. วันที่เข้าร่วมกิจกรรม จะเริ่มต้นโดยร่วมลงมือทดลองทำแบบฝึกหัดนั้นพร้อม ๆ อีกครั้ง. เมื่อทำเสร็จเราจะใช้เวลาที่เหลือมาเสวนาในหัวข้อนั้น ๆ.

4. แอดมินจะทำหน้าที่เป็นพิธีกร เปิดชงประเด็น ซักถาม คุมขอบเขตเนื้อหาแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ มุมมอง. ต่างจากกิจกรรมการอบรมที่ผ่านมา แอดมินทำหน้าที่ถ่ายทอดเพียงผู้เดียว.

5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องพร้อมที่โต้ตอบ แบ่งปัน ตอบคำถาม ร่วมเสวนา เพื่อให้กระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกสนาน.

6. ด้วยข้อจำกัดเรื่องสถานที่ มีเพียง 14 ที่นั่ง ทำให้เราต้องมีกระบวนการลงทะเบียน จึงขอใช้หลัก ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อนเช่นเคยครับ.

7. หัวข้อในครั้งที่ 1 เป็นเรื่องที่ไม่ยาก. ถ้าแนวโน้มการทดลองจัดกิจกรรมรูปแบบนี้ เป็นไปด้วยดี ก็จะเริ่มไปสู่เนื้อหาที่ยากขึ้นเรื่อย ๆ ครับ.

ถ้าพอทราบหลักการคร่าว ๆ แล้ว แอดมินจึงขอเริ่มทดลอง Oracle Learning Group ครั้งที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้ครับ.

Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา

จึงขอเรียนเชิญ สมาชิก Oracle User Group in Thailand (OUGTH) เข้าร่วมกิจกรรม
Oracle Learning Group ครั้งที่ 1 เรื่องการติดตั้ง Oracle Database 12c บน Oracle Linux 6 ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557


ความรู้ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม

• การติดตั้ง Oracle Linux 6.
• การปรับแต่ง Oracle Linux 6 ให้พร้อมสำหรับการติดตั้ง Oracle Database 12c.
• การติดตั้ง Oracle Database 12c.


กำหนดการวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557

09:00 - 09:30: อธิบายแนวคิดของกิจกรรม Oracle Learning Group ครั้งที่ 1
09:30 - 12:00: ลงมือทำแบบฝึกหัดร่วมกัน.

13:00 - 15:30: เสวนา ปัญหาต่าง ๆ ที่ได้พบระหว่างการทำแบบฝึกหัด.
15:30 - 16:00: สรุปประเด็นต่าง ๆ เพื่อสะสมเป็น KM ของ OUGTH ต่อไป.


รายละเอียดของกิจกรรม

1. ชื่อกิจกรรม Oracle Learning Group ครั้งที่ 1.

2. หัวข้อเรื่อง การติดตั้ง Oracle Database 12c บน Oracle Linux 6.

3. วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09:00 - 16:00.

4. แบบฝึกหัดที่ต้องทำก่อนวันร่วมกิจกรรม.
5. ต้องเป็นสมาชิกของ OUGTH ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้.
6. กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการทดลองกิจกรรมรูปแบบใหม่ จึงขอจำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้.
  • ขอสงวนสิทธิ์ให้ท่านที่เคยเข้าร่วมการอบรมกับ OUGTH มาก่อนเท่านั้น เพราะสมาชิกที่เคยร่วมกิจกรรมมาก่อน จะพอทราบทักษะซึ่งกันและกัน จึงง่ายกว่าในการเปิดชงประเด็น ซักถาม คุมขอบเขตเนื้อหา.
  • ขอสงวนสิทธิ์ให้หน่วยงานละไม่เกินสองท่าน.
7. เรามีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ จึงมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน.

8. เข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย.

9. เราจะเปิดลิงค์รับลงทะเบียนวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16:00 จนถึงวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16:00 หรือจนกว่าจะเต็ม.

10. เราจะแจ้งรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันพฤหัสที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9:00.

11. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องลงมือทำแบบฝึกหัดที่ให้ไป ทำสำเร็จหรือไม่ ไม่สำคัญ. ให้รวบรวมประเด็นต่าง ๆ ที่พบเจอระหว่างลงมือทำ มาเสวนาในวันร่วมกิจกรรม.

12. สิ่งที่ต้องนำมาในการร่วมกิจกรรม.
• โน๊ตบุ๊คสำหรับการทำแบบฝึกหัด ควรมีหน่วยความจำขั้นต่ำ 3 GB.
• เครื่องนุ่งห่มกันหนาว เนื่องจากสถานที่จัดกิจกรรมหนาวมาก.

13. สถานที่และการเดินทาง.
• อาคาร ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10500 ห้องกิจกรรม
• รถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีช่องนนทรี. (ห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีช่องนนทรี ประมาณ 500 เมตร).
• รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงที่สถานีสีลม.
• รถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ BRT ลงที่สถานีสีลม.
• รถเมล์สาย 15, 115, 163, ปอ 547, และ ปอ 544.

14. ที่จอดรถ ประทับตราจอดรถได้ฟรีทั้งวัน.


screenshot.png

16. สอบถามรายละเอียดที่ oracle.in.th@gmail.com
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ลำดับที่ ชื่อ หมายเหตุ
1
Monchai Srichung //ต่าย
มา
2
Todsaporn Mahachan
มา
3
พิชา ชัยเฉลิมพงษ์ //เคี้ยง
มา
4
Peerapat Asoktummarungsri //boat
มา
5
Anchalee Tangurai //อุ๋ม
มา
6
Phatthara
มา
7
Panatchakorn Tor-ekbundit //พีช
มา
8
Thada //วิน
มา
9
WINAI MUNEEPEERAKUL

10
suphakorn wongyai //บอย
มา
11
Mr.Thanapol Somnikka //โอม
มา
12
Porames Nakhonchaisri //เมศ
มา
13
Anan Piyarudeewan //วิรุณ อ้น
มาแทน
14 Tossapon Saewongภาพกิจกรรม140203.10:04:02
• เพิ่มรายละเอียด ข้อที่ 8.

140204.15:54:58
• เปิดรับลงทะเบียน.

140205.19:20:29
• ปิดรับลงทะเบียน.

140206.1:08:57
• ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม.

140215.19:13:24
• เพิ่มภาพกิจกรรม.