วิธีการเพิ่ม database ใหม่ลงไปในเครื่องมือ srvctl


srvctl add database -d orcl -o /oracle/db112 -p /oracle/db112/dbs/spfileorcl.ora

srvctl remove database -d orcl

srvctl config database -d orcl

150117.16:15:38
• เพิ่ม.