ต้องการรู้ว่ามี expdb หรือ impdb job กำลังทำงานอยู่ใน database หรือไม่.


select * from dba_datapump_jobs;