ต้องการรู้สถานะของการทำ ASM Rebalance


select * from v$asm_operation;

150115.18:12:28
• เพิ่ม.