ปัญหาไม่สามารถ Start Oracle BI Java Host Service (OBIEE10) ได้บน Windows 7 64-bit

1. เมื่อทำการ Start Oracle BI Java Host Service ใน services.msc พบว่าไม่สามารถ start ได้

2. ตรวจสอบ log ของการ start ที่ …\OracleBIData\web\log พบว่ามีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการที่ Java ไม่ใช่ 32-bit (ในเครื่องติดตั้ง JDK 64-bit)3. แก้ไขโดยการ Download JDK 32bit มาใหม่ และติดตั้งไว้คนละ Path กับ version ที่มีอยู่แล้ว และทำการแก้ไข Configuration ในไฟล์

…\OracleBIData\web\config\instanceconfig.xml ในส่วนของ JavaHome ให้ชี้ไปยัง Path ใหม่ที่ทำการติดตั้ง version 32 bit

4. จากนั้นเมื่อลอง start Oracle BI Java Host Service ก็จะสามารถ start ได้แล้ว


141222.11:55:16
• เพิ่ม.
• เอกสารโดยคุณย้ง.