Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา.

อ้างอิงจากการจัด Oracle Learning Group ครั้งที่ 2 เรื่อง Oracle Automatic Storage Management (ASM) ในวันเสาร์ที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา. ได้มีสมาชิกเสนอแนะให้จัดกิจกรรม Oracle Learning Group ครั้งที่ 3 เรื่อง ตะลุยข้อสอบ 1Z0-060, ซึ่งสมาชิกทุกท่านในวันนั้น (11 ท่าน) ต่างก็เห็นด้วยและพร้อมจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้.


ดังนั้นผมจึงขอจัดรูปแบบรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ครับ.

1. ก่อนอื่นให้สมาชิกที่สนใจ อ่านที่มาและแนวคิดกิจกรรม Oracle Learning Group ครับ.

2. ชื่อกิจกรรม Oracle Learning Group ครั้งที่ 3.

3. หัวข้อเรื่อง ตะลุยข้อสอบ 1Z0-060.

4. วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 26 - 27 เมษายน 2557 เวลา 09:00 - 16:00.

5. ต้องเป็นสมาชิกของ OUGTH ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้.
6. สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย. แต่ขอรับบริจาคบทความให้แก่ OUGTH กำหนดส่งวันที่ 10 พฤษภาคม 2557. มีหัวข้อให้เลือกดังต่อไปนี้.
  • เรียบเรียงบทความย้อนหลังอะไรก็ได้ของ Oracle Magazine หรือ Profit Magazine
  • เรียบเรียงบทความย้อนหลังอะไรก็ได้ของ OTN
  • เรียบเรียงแบบฝึกหัดอะไรก็ได้ใน Oracle Learning Library หรือ Oracle by Example (OBE)
  • เขียนกรณีศึกษาการใช้งานผลิตภัณฑ์ Oracle ในหน่วยงานของท่าน
  • Error และวิธีแก้ปัญหาจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ Oracle
  • เขียนอธิบายข้อสอบของ Oracle Certificate ตัวใดก็ได้
7. สมาชิกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับสุ่มแจกตัวอย่างข้อสอบคนละ 5 ข้อ. โดยไม่มีเฉลยให้.

8. สมาชิกจะต้องไปค้นคว้า หาคำตอบที่ถูกต้องของข้อสอบที่ท่านรับผิดชอบ อย่างสุดความสามารถ.

9. วันร่วมกิจกรรม, ท่านต้องสลับกันออกมานำเสนอ อธิบายข้อสอบที่ท่านได้รับ ให้แก่สมาชิกท่านอื่น ๆ เพื่อร่วมกันตรวจสอบว่าที่ท่านเฉลยมา ถูกหรือไม่ถูกอย่างไร. โดยให้เวลาข้อละ 10 นาที.

10. เพื่อให้กำหนดการ ดำเนินได้ตรงเวลา ดังนั้นท่านที่มาหลังเวลา 9:00 จะต้องเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่สมาชิกที่มาก่อน 9:00.

11. สมาชิกที่ร่วมกิจกรรมใน Oracle Learning Group ครั้งที่ 2 ทั้ง 11 ท่าน ยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ดังนั้นจึงเหลือที่ว่างอีกเพียง 4 ท่าน.

12. ที่ว่าง 4 ท่านที่เหลือ เราจะเปิดลิงค์รับลงทะเบียนวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 9:00 หรือจนกว่าจะเต็ม.

13. เราจะแจ้งรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 9:00 หรือจนกว่าจะเต็ม.

15. ถ้าต้องการยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ขอให้แจ้งภายในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 9:00. เราจะได้พอมีเวลาแจ้งให้สมาชิกท่านอื่นมาแทน.

16. สิ่งที่ต้องนำมาในการร่วมกิจกรรม.
  • โน๊ตบุ๊ค ควรมีหน่วยความจำขั้นต่ำ 4 GB ติดตั้งระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต จะเป็น Windows หรือ Mac ก็ได้.
  • เครื่องนุ่งห่มกันหนาว เนื่องจากสถานที่จัดกิจกรรมหนาวมาก.

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ลำดับที่ ลงทะเบียนเวลา ชื่อ หมายเหตุ
1 3/29/2014 16:00:00
Monchai Srichaung

2 3/29/2014 16:00:00
Saknuwat Krudphu

3 3/29/2014 16:00:00
พิชา ชัยเฉลิมพงษ์
แจ้งยกเลิก 04/03/14
4 3/29/2014 16:00:00
Warut Lapjit

5 3/29/2014 16:00:00
atichat sornsang

6 3/29/2014 16:00:00
sirikuan
แจ้งยกเลิก 04/04/14
7 3/29/2014 16:00:00
Montri Katasila

8 3/29/2014 16:00:00
Manop Promprasit

9 3/29/2014 16:00:00
ปรีชา เหล่าชำนาญกิจ
แจ้งยกเลิก 04/06/14
10 3/29/2014 16:00:00
Kitti Leelahasin

11 3/29/2014 16:00:00
นายฉัตรเพชร ปิ่นทอง

12 3/31/2014 12:26:16 Chaiwat Matarak
แจ้งยกเลิก 04/05/14
13 3/31/2014 12:27:45
Koonlachat Wongpoy
แจ้งยกเลิก 04/05/14
14


15
140329.17:14:41
• พร้อมประกาศลง website.

140331.6:15:44
• เพิ่มลิงค์รับลงทะเบียน.

140401.4:43:33
• เพิ่มลำดับที่ 12 และ 13.
• ยังเหลืออีก 2 ที่นั่ง.

140403.17:05:31
• บันทึกรายการแจ้งยกเลิก.

140404.15:23:50
• บันทึกรายการแจ้งยกเลิก.

140405.11:47:46
• บันทึกรายการแจ้งยกเลิก.

140410.10:43:26
• บันทึกรายการแจ้งยกเลิก.