Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา.

จึงขอเรียนเชิญสมาชิก Oracle User Group in Thailand (OUGTH) เข้าร่วมกิจกรรม Oracle Learning Group ครั้งที่ 2 เรื่อง Oracle Automatic Storage Management (ASM) ในวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้.

ความรู้ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม
  • รู้จักกับ Oracle Automatic Storage Management (ASM).
  • การติดตั้ง Oracle Database Grid Infrastructure.
  • การใช้งาน Oracle Automatic Storage Management (ASM) เบื้องต้น.

กำหนดการวันที่ 29 มีนาคม 2557

09:00 - 09:30: อธิบายแนวคิดของกิจกรรม Oracle Learning Group
09:30 - 12:00: ลงมือทำแบบฝึกหัดร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง โดยจับกลุ่มท่านที่ทำผ่านคู่กับท่านที่ทำแล้วพบปัญหา.

13:00 - 15:30: เสวนา ปัญหาต่าง ๆ ที่ได้พบระหว่างการทำแบบฝึกหัด.
15:30 - 16:00: สรุปประเด็นต่าง ๆ เพื่อสะสมเป็น KM ของ OUGTH ต่อไป.


รายละเอียดของกิจกรรม

1. ชื่อกิจกรรม Oracle Learning Group ครั้งที่ 2.

2. หัวข้อเรื่อง เรื่อง Oracle Automatic Storage Management (ASM).

3. วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 - 16:00.

4. แบบฝึกหัดที่ต้องทำก่อนวันร่วมกิจกรรม.
5. ต้องเป็นสมาชิกของ OUGTH ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้.
6. เรามีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ จึงมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน.

7. เข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย.

8. เราจะเปิดลิงค์รับลงทะเบียนวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 16:00 หรือจนกว่าจะเต็ม.

9. เราจะแจ้งรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 9:00 หรือจนกว่าจะเต็ม.

10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องลงมือทำแบบฝึกหัดที่ให้ไป ทำสำเร็จหรือไม่ ไม่สำคัญ. ให้รวบรวมประเด็นต่าง ๆ ที่พบเจอระหว่างลงมือทำ มาเสวนาในวันร่วมกิจกรรม.

11. สิ่งที่ต้องนำมาในการร่วมกิจกรรม.
  • โน๊ตบุ๊คสำหรับการทำแบบฝึกหัด ควรมีหน่วยความจำขั้นต่ำ 3 GB ติดตั้งระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต จะเป็น Windows หรือ Mac ก็ได้.
  • เครื่องนุ่งห่มกันหนาว เนื่องจากสถานที่จัดกิจกรรมหนาวมาก.
12. สถานที่และการเดินทาง.
  • อาคาร ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10500 ห้อง Middleware.
  • รถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีช่องนนทรี. (ห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีช่องนนทรี ประมาณ 500 เมตร).
  • รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงที่สถานีสีลม.
  • รถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ BRT ลงที่สถานีสีลม.
  • รถเมล์สาย 15, 115, 163, ปอ 547, และ ปอ 544.
13. ที่จอดรถ ประทับตราจอดรถได้ฟรีทั้งวัน.


screenshot.png

15. สอบถามรายละเอียดที่ oracle.in.th@gmail.com

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ลำดับที่ ลงทะเบียนเวลา ชื่อ หมายเหตุ
1 3/25/2014 15:48:30
Monchai Srichaung
มา
2
3/25/2014 15:51:13
ATTGORN PORNAUIPAIROJ
แจ้งยกเลิก
3
3/25/2014 16:03:02
Wipawee Hannarong
แจ้งยกเลิก
4
3/25/2014 16:11:21
Saknuwat Krudphu
มา
5 3/25/2014 16:11:54
พิชา ชัยเฉลิมพงษ์
มา
6 3/25/2014 16:33:11
Warut Lapjit
มา
7 3/25/2014 16:42:49
atichat sornsang
มา
8 3/25/2014 16:56:45
sirikuan
มา
9 3/25/2014 17:15:28
Montri Katasila
มา
10 3/25/2014 17:15:42
Manop Promprasit
มา
11 3/25/2014 17:16:13
Pattanapong Wisaikam
มา
12 3/25/2014 20:01:08 wiroon phonsawat
ขาด
13 3/26/2014 0:45:02
ปรีชา เหล่าชำนาญกิจ
มา
14 3/26/2014 10:07:13
Kitti Leelahasin
มา
15 3/26/2014 11:27:13
นายฉัตรเพชร ปิ่นทอง
สำรองลำดับที่ 1, มา
16 3/26/2014 22:40:00
Kanyarat Sae-teal
สำรองลำดับที่ 2, ขาด


140326.8:32:46
• เพิ่มรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม.

140326.11:07:13
• เพิ่มรายชื่อลำดับที่ 14.
• ที่นั่งเต็ม จึงปิดรับลงทะเบียน.

140326.11:32:14
• เพิ่มรายชื่อสำรอง.

140327.11:56:24
• เพิ่มรายชื่อสำรองลำดับที่ 2.
• สำหรับท่านที่เป็นสำรอง เราจะรอว่ามีท่านใดแจ้งยกเลิกจนถึงวันศุกร์เวลา 16:00.