ขั้นตอนการติดตั้ง Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 10 บน Windows

1. ต้องมีการติดตั้ง JDK 1.5 ในเครื่องไว้ก่อน

2. รันตัว Setup.exe จะพบกับข้อความดังภาพจากนั้นกด Next

page1image4408

3. เลือก Path ที่จะทำการติดตั้ง Software และ Data เลือกการติดตั้งเป็นแบบ Basic จากนั้นกด Next

page1image4576

4. เลือกประเภทการติดตั้งเป็นแบบ Complete จากนั้นกด Next

page2image3416

5. เลือก Path ที่ทำการติดตั้ง JDK ไว้และกำหนด password ของ user oc4jadmin ตามต้องการ จากนั้นกด Next

page2image3584

6. ทำการกำหนด Password ของ account LocalSystem ตามต้องการ

page3image3376

7. กำหนดประเภทการ start ของ service ว่าจะให้เป็นแบบ Automatic หรือแบบ Manual จากนั้นกด Next

page3image3544

8. เลือกภาษาของ component ต่างๆ จากนั้นกด Next

page4image3016

9. ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง จากนั้นกด Next

page4image3184

#OUGTH: ถ้าเครื่องไม่มี .NET Framework ก็จะเข้าสู่การติดตั้ง .NET Framework ก่อน.

10. รอการติดตั้งจนเสร็จสมบูรณ์

page5image2688

11. รอจนพบข้อความติดตั้งสำเร็จ จากนั้นกด Next

page5image3504

12. ตรวจสอบหน้าสรุปผลการติดตั้ง จากนั้นกด Next

page6image3136

13. กด Yes เพื่อทำการ Reboot เครื่อง เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง

page6image3304

14. ทดสอบการใช้งานโดยเข้าโปรแกรม Oracle BI Administration Tool

page7image2632

141210.21:52:11
• ทำเอกสารโดยคุณย้ง.

141215.14:28:15
• เพิ่มรายละเอียด JDK.