วิธีการติดตั้ง OC4J 11g นั้นยังเหมือนกับเวอร์ชั่นก่อน ๆ ทุกประการครับ

1. unzip ไปยัง path ที่ต้องการ, ของผมวางไว้ที่ c:\oracle\oc4j1111

2. ระบุ JAVA_HOME และ ORACLE_HOME


C:\oracle\oc4j1111>set JAVA_HOME=C:\java\jdk1.7.0

C:\oracle\oc4j1111>set ORACLE_HOME=C:\oracle\oc4j1111

3. ไปที่ /bin แล้ว run

oc4j -start

4. จะแจ้งให้เราระบุ oc4jadmin password

5. เสร็จเรียบร้อย, เข้าไปที่ URL http://127.0.0.1:8888
จะเจอหน้าตาที่คุ้นเคย