ตำแหน่ง: Java Programmer จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติทั่วไป:
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 4 ปี ในการพัฒนา Application, Web Services ด้วย Java EE
 • สามารถทำงาน Full Time, On-Site เป็นระยะเวลา 6-12 เดือน
 • สามารถเก็บความต้องการของลูกค้า และนำมาศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานได้
 • สามารถใช้งานฐานข้อมูล SQL, Oracle ได้เป็นอย่างน้อย

คุณสมบัติพิเศษ:
 • สามารถใช้ JSP , Servlet , บนเครื่อง Sun Server
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบงานด้วย Java บนเครื่อง Oracle Exadata
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบงานให้กับธนาคาร
 • สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ตำแหน่ง: Junior Java Programmer จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติทั่วไป:
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในการพัฒนา Application, Web Services ด้วย Java EE
 • สามารถทำงาน Full Time, On-Site เป็นระยะเวลา 6-12 เดือน
 • สามารถเก็บความต้องการของลูกค้า และนำมาศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานได้
 • สามารถใช้งานฐานข้อมูล SQL, Oracle ได้เป็นอย่างน้อย

คุณสมบัติพิเศษ:
 • สามารถใช้ JSP , Servlet , บนเครื่อง Sun Server
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบงานด้วย Java บนเครื่อง Oracle Exadata
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบงานให้กับธนาคาร
 • สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ให้ผู้สนใจส่ง CV มาได้ที่ biepmmaster@outlook.com

150225.9:17:38
• เพิ่ม.