ขั้นตอนการ Install และ Configure Oracle BI Applications 11.1.1.7.1
โดยคุณ Chiaranon Thimkul

คู่มือการ Install, configure และการ load เริ่มต้นสำหรับข้อมูลใน table ต่างๆ ที่จำเป็นของ Oracle BI Applications 11.1.1.7.1 โดยใช้ข้อมูลจาก Oracle E-Business Suite 12.1.3

Links สำหรับ download software
ใน version ล่าสุดของ Oracle BI Applications (BI APPS) version 11.1.1.7.1 ที่เพิ่งออกมา จะใช้เครื่องมือของ Oracle ที่ชื่อว่า Oracle Data Integrator 11g (ODI11g) เป็น tool ที่ติดมาใน package เพื่อใช้ในการดึงข้อมูลจากต้นทาง ในขณะเดียวกันทาง Oracle ก็ได้เพิ่มฟังชั่นใหม่ๆเข้ามาใน BI APPS version นี้ และยังมีการลดความยุ่งยากในขั้นตอนการ install และ configure ของ BI APPS ซึ่งได้ใช้ความสามารถของ ODI ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทำงานในลักษณะ ELT (Extracting, Load and Transform) ดึงข้อมูล, เก็บลงที่ปลายทาง และถึงจะทำการแปลงรูปแบบข้อมูลโดยกระบวนการทำงานจะแตกต่างจาก ETL ซึ่งจะทำการดึงข้อมูล, แปลงข้อมูลแล้วจึงเก็บที่ปลายทาง

ในบทความคุณ Kevin และคุณ Mark จะอธิบายขั้นตอนที่จำเป็นในการ Install, Configure และ load ข้อมูลเริ่มต้นไปยัง Oracle BI Applications 11.1.1.7.1 โดยใช้ข้อมูลต้นทางจาก Oracle E-Business Suite 12.1.3 บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนที่น้อยที่สุดที่จำเป็นสำหรับการ Install, Configure Oracle BI APPS บนเครื่อง laptop หรือ workstation เพื่อให้สามารถเปิดใช้งานและทดลองใช้งานได้เบื้องต้น และแนะนำขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้นของ ODI 11g ซึ่งเป็น tool หลักใน package BI APPS โดยใช้งานผ่านหน้า Oracle BI Applications Configuration Manager และแนะนำให้รู้จักกับ Load Plan ซึ่งถูกสร้างมาจาก ODI 11g ซึ่งแตกต่างจาก BI APPS version เดิม และแนะนำให้รู้จักกับการเริ่มต้นถ้าจะ configure กับ (Data source) ข้อมูลหลักประเภทอื่น

ทำความเข้าใจกับ Oracle BI Applications Architecture
Version เดิมของ Oracle BI Applications ใช้โปรแกรมชื่อ Informatica PowerCenter เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดึงข้อมูลจากต้นทาง โดยจะ control ใน execution plans ผ่านอีกโปรแกรมหนึ่งคือ Data Warehouse Administration Console (DAC)
Oracle BI Applications 11.1.1.7.1 ใช้ Oracle Data Integrator 11g (11.1.1.7) เข้ามาแทนในการทำงาน load ข้อมูล โดยถูก deploy ไว้บน Weblogic domain เหมือนโปรแกรม Java ตัวอื่นๆ

ในรูปที่ 1 ด้านล่างนี้จะแสดงให้เห็นแผนภาพจำลองของ Oracle BI Applications ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบใช้ WebLogic เป็นตัวหลักในการบริหารจัดการและใช้ในการ deploy Oracle BI domain และรองรับการ deploy module อื่นๆของ Oracle BI Applications และจะเห็นได้ถึงส่วนของการจัดการใหม่ ซึ่งเอาไว้จัดการ Oracle Data Integrator และส่วนประกอบอื่นๆ

รูป 1 Figure 1: Oracle BI Applications 11.1.1.7.1 Logical Architecture

ตามที่เราทราบ Oracle BI Applications 11.1.1.7.1 เป็นชุดของโปรแกรมที่รวมทั้ง package การดึงข้อมูล, package การ load ข้อมูลตามตารางเวลาเข้าไปยัง Oracle data warehouse ซึ่งถูกออกแบบไว้แต่ต้นแล้ว และยังรวมถึง set ของ prebuilt รายงาน (report) และ Dashboard ซึ่งออกแบบไว้อย่างดีตามลักษณะข้อมูลของธุรกิจนั้นๆแล้ว และใช้เวลาน้อยในการ deploy ระบบ
ขณะที่การ install แบบสมบูรณ์ของ Oracle Data Integrator ที่ติดมากับ Oracle BI Applications 11.1.1.7.1 นั้นจะเหมือนกับเป็น tool ที่ถูกฝังอยู่ใน Application เลย และ admin ระบบจะสามารถบริหารจัดการต่างๆได้ผ่านหน้า web browser ดังที่แสดงในรูปที่ 2

รูป 2 Figure 2: Oracle Data Integrator Studio and Oracle BI Applications Configuration Manager

นักพัฒนายังสามารถทำงานได้เหมือนกับ version ก่อนหน้านี้ คือสามารถ customize และแก้ไขเพิ่มเติมการเชื่อมต่อต่างๆ หรือนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลเดิม หรือนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใหม่ได้

ติดตามตอนต่อไป.

Permalink: http://goo.gl/iaPsGT | E

140813.22:45:19
• แปลงจาก docx เป็น web.

140813.22:48:14
• Published.