บทความจากสมาชิก: การติดตั้ง Oracle Database 12c Release 1 บน Oracle Linux 6
เรียบเรียงจาก Installing Oracle Database Software and Creating a Database
โดยคุณ Noppakrit Thanasinrujiphong

แอดมินพยายามแปลงเอกสารนี้จาก Slide ให้กลายเป็น web page. แต่ก็ได้ล้มเลิกความตั้งใจไป เพราะคุณ Noppakrit Thanasinrujiphong ทำเอาไว้ดีมาก. ประจวบกับ postach สามารถนำ slideshare มาฝังในหน้า web ได้. ดังนั้นแอดมินจึงใช้วิธีการ embedded แทนนะครับ.

อย่างไรก็ตามแนะนำให้ download ต้นฉบับแบบ PPT ไปด้วยครับ.

Uh oh, it looks like your embed code is broken

140603.0:34:51
• ร่างเนื้อหาลง website.