Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา.

ในปี 2014 นี้ก็ได้จัดกิจกรรมอบรมสายงาน DBA ให้แก่สมาชิกมาแล้วกว่า 8 รุ่น, ก็ได้มีสมาชิกเสนอให้จัดกิจกรรมอบรมในสายนักพัฒนาบ้าง. ดังนั้นแอดมินจึงได้ประสานไปยังคุณต้อม นพรัตน์ วาณิชฤดี เป็นหนึ่งผู้เชี่ยวชาญด้าน SQL, PL/SQL และผู้ร่วมก่อตั้ง OUGTH เพื่อมาถ่ายทอดความรู้ด้านสายนักพัฒนาให้แก่สมาชิกที่สนใจ.

โดยในหลักสูตรแรกจะเป็น Basic SQL, ส่วนเนื้อหาที่ลึกขึ้นเช่น Analytic SQL, SQL Tuning ให้คอยติดตามเร็ว ๆ นี้.

จึงขอเรียนเชิญสมาชิก Oracle User Group in Thailand (OUGTH) เข้าร่วมการอบรม Oracle Database Basic SQL Workshop โดย OUGTH รุ่นที่ 1/2014 ในวันที่ 20-21 กันยายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้.

เนื้อหาการอบรม

วันที่ 20-21 กันยายน 2557
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล
 • คำสั่ง SELECT ขั้นพื้นฐาน
 • การใช้งาน Single row functions
 • การใช้งาน Group functions
 • การเรียกดูข้อมูลจากหลายตาราง
 • การใช้งาน subquery และ SET operators
 • การใช้คำสั่ง DML และการจัดการ transaction
* เนื้อหาการอบรม อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม.

รายละเอียดการอบรม

1. ชื่อหลักสูตร "Oracle Database Basic SQL Workshop โดย OUGTH รุ่นที่ 1/2014".

2. วันที่ 20-21 กันยายน 2557 เวลา 09:00 - 16:00.

3. วิทยากรคุณต้อม นพรัตน์ วาณิชฤดี เป็นผู้เชี่ยวชาญ SQL, PL/SQL และผู้ร่วมก่อตั้ง Oracle User Group in Thailand (OUGTH).

4. ค่าใช้จ่าย ตามราคาที่คุณกำหนดเอง, แอดมินลอกแนวคิดนี้มาจากข่าวนี้ (ภาษาไทย).
 • จองที่นั่ง 500 บาท (รายละเอียดการโอนเงิน อยู่ในลิงค์ลงทะเบียน). เพื่อป้องกันกรณีที่ลงทะเบียนแล้วไม่เข้าร่วมอบรม เป็นการกีดกันสิทธิ์ของสมาชิกท่านอื่น. เงินจองจะคืนให้เต็มจำนวนในวันที่อบรมเสร็จ.
 • บุคคลทั่วไป ชำระค่าอบรมตามที่คุณพอใจหลังการอบรมเสร็จ. รายละเอียด จะมีเจ้าหน้าที่ธุรการแจ้งให้ทราบตอนเช้าของการอบรมวันแรก.
 • นิสิต/นักศึกษา/สมาชิก OUGTH สามารถยื่นความประสงค์ ขอเข้าอบรมฟรี โดยรับ assignment จาก OUGTH กลับไปทำ, ให้ email มาที่ oracle.in.th@gmail.com.
 • รายได้หลังหักค่าวิชาให้แก่วิทยากรและค่าสถานที่ จะนำไปบริจาคให้แก่ “มูลนิธิเด็ก" ทั้งหมด.
5. เพื่อให้การอบรมเป็นไปอย่างทั่วถึง จึงขอจำกัดที่นั่งเพียง 8 ที่เท่านั้น.

6. เราจะเปิดลิงค์รับลงทะเบียนวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 9:00 หรือจนกว่าจะเต็ม (หรือถ้าเห็นว่าลิงค์คลิกได้ ก็ลงทะเบียนได้เลย).

7. สิ่งที่ต้องนำมาในการร่วมกิจกรรม.
 • เครื่องนุ่งห่มกันหนาว เนื่องจากสถานที่จัดกิจกรรมหนาวมาก.
 • โน๊ตบุ๊คที่ใช้ในการอบรม OUGTH เตรียมให้.
 • ไม่มีอาหาร และอาหารว่าง.
8. สำหรับท่านที่สนใจในหลักสูตร Advanced SQL, SQL Tuning, และ Analytic SQL ให้คอยติดตามเร็ว ๆ นี้.


ปิดรับลงทะเบียน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนเวลา ชื่อ หมายเหตุ
9/5/2014 8:43:29
กฤษดา
โอนเงินจองแล้ว.
9/5/2014 9:00:46
Narat
โอนเงินจองแล้ว.
9/5/2014 9:01:18
ปณิชา

9/5/2014 9:06:46
Siwakorn
โอนเงินจองแล้ว.
9/5/2014 9:17:46
ปาพจน์
ใช้สิทธิ์อบรมฟรี.
9/5/2014 9:17:46
ปิ่นฟ้า
ใช้สิทธิ์อบรมฟรี.
9/5/2014 9:20:29
ชญาดา
โอนเงินจองแล้ว.
9/5/2014 11:24:57
ธีรยุทธ
โอนเงินจองแล้ว.
9/5/2014 14:13:25
waraporn
โอนเงินจองแล้ว.
9/5/2014 14:38:04
Supajak
สำรองกรณีมีผู้ลงทะเบียนแต่ยังไม่ได้โอนเงิน
9/8/2014 14:06:50
Nipun
โอนเงินจองแล้ว.
9/9/2014 15:29:48 ศิวะนนท์
โอนเงินจองแล้ว.Permalink: http://goo.gl/z7iipD | E

140902.17:58:27
• ร่างเนื้อหา.

140902.22:32:03
• ตรวจคำผิด.

140904.11:29:15
• แก้หน่วยงานที่จะบริจาค.
• Published.

140904.23:40:36
• เพิ่มลิงค์รับลงทะเบียน.