Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา.

ในปี 2014 นี้ก็ได้จัดกิจกรรมอบรมฐานข้อมูลออราเคิลให้แก่สมาชิกมาแล้วกว่า 9 รุ่นทั้ง ทั้งการดูแลฐานข้อมูลและการพัฒนา, ก็ได้มีสมาชิกเสนอให้จัดกิจกรรมอบรมในผลิตภัณฑ์อื่น ๆ บ้าง เช่น Oracle WebLogic หรือ Oracle Business Intelligence เป็นต้น.

ขณะนี้เป็นโอกาสดี, เราได้รับการประสานมาจาก บริษัท อีพีเอ็ม คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจทางด้าน BI (Business Intelligence) ได้พบว่าตลาด IT ในไทยยังขาดแคลนที่ปรึกษาทางด้าน Oracle Business Intelligence (BI) อยู่มาก, จึงสนับสนุนให้มีที่ปรึกษาทางด้าน Oracle BI เข้าสู่ตลาด IT เพิ่มขึ้น และยังมีความประสงค์ต้องการหาทีมงานด้าน Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE) อีกด้วย.

บริษัท อีพีเอ็ม คอนซัลติ้ง จำกัด จึงสนับสนุนให้มีการเปิดอบรมหลักสูตร Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE) 11g โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Oracle Business Intelligence (BI) โดยตรง ที่มีประสบการณ์สูง ตามตารางการอบรมด้านล่าง (Training Agenda) และมีค่าใช้จ่ายในที่ 12,500 บาทต่อคนต่อหลักสูตร (6 วัน) จำกัดจำนวนไม่เกิน 8 ท่าน.

ส่วนท่านใดประสงค์ร่วมเป็นทีมงานกับ อีพีเอ็ม คอนซัลติ้ง ให้ส่ง CV ไปที่ anothai.charoensak at gmail.com เพื่อขอสิทธิ์อบรมฟรีได้.

ดังนั้นแอดมินจึงได้ประสานไปยัง คุณหมู ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้าน Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE), และเป็นหนึ่งในผู้บรรยายคนไทย ในงาน OTN Tour 2014, เพื่อมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ แก่สมาชิกที่สนใจ.

จึงขอเรียนเชิญสมาชิก Oracle User Group in Thailand (OUGTH) เข้าร่วมการอบรม อบรม Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE) โดย OUGTH รุ่นที่ 1/2014 ในวันที่ 5, 8, 11, 12, 15, 19 ตุลาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้.

เนื้อหาการอบรมมีดังนี้

Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE) Bootcamp

Course Audience
This course is intended for:
 • Application developers
 • Business intelligence developers
 • Business analysts
 • Data modelers
 • Database designers
 • Data warehouse analysts
 • Technical consultants

Course Prerequisites
Recommended experience:
 • Business intelligence
 • Data warehouse design
 • Data modeling
 • Database design
 • Basic SQL

Course Goal
To enable students to:
 • Create, modify, and administer Oracle Business Intelligence dashboards and analyses
 • Build and deploy an Oracle Business Intelligence repository

Course Agenda
Sun 5 Oct 2014 (09.00-18.00)
 • Copy VMWare image
 • Introduction: Course Introduction
 • Lesson 1: Introduction to Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition
 • Lesson 2: Working with Oracle Business Intelligence Analyses
 • Lesson 3: Administering the Presentation Catalog
 • Lesson 4: Limiting and Grouping Data in Analyses
 • Lesson 5: Working with Views and Graphs in Analyses

Wed 8 Oct 2014 (18.00-22.00)
 • Lesson 6: Visualizing Data: Gauges, Maps, and Mobile
 • Lesson 7: Showing Results with Pivot Tables
 • Lesson 8: Creating Oracle Business Intelligence Dashboards
 • Lesson 9: Configuring Oracle Business Intelligence Dashboards
 • [เหลืออีก 2 บท ยกไปวันที่ 15 Oct 2014]
 • [Lesson 10: Creating Dashboard Prompts and Variables]
 • [Lesson 11: Using Oracle Business Intelligence Delivers]

Sat 11 Oct 2014 (09.00-18.00)
 • Lesson 12: Repository Basics
 • Lesson 13: Building the Physical Layer of a Repository
 • Lesson 14: Building the Business Model and Mapping Layer of a Repository
 • Lesson 15: Building the Presentation Layer of a Repository
 • Lesson 16: Testing and Validating a Repository

Sun 12 Oct 2014 (09.00-18.00)
 • Lesson 17: Managing Logical Table Sources
 • Lesson 18: Adding Calculations to a Fact
 • Lesson 19: Working with Logical Dimensions
 • Lesson 20: Using Aggregates

Wed 15 Oct 2014 (18.00-22.00) ยกมาจากวันที่ 2
 • Lesson 10: Creating Dashboard Prompts and Variables
 • Lesson 11: Using Oracle Business Intelligence Delivers

Sun 19 Oct 2014 (09.00-18.00)
 • Lesson 21: Using Partitions and Fragments
 • Lesson 22: Using Repository Variables
 • Lesson 23: Security
 • Lesson 24: Cache Management
 • Lesson 25: Setting Up and Using the Multiuser Development Environment


รายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ

1. ชื่อหลักสูตร "Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE) Bootcamp โดย OUGTH รุ่นที่ 1/2014".

2. วันที่ 5, 8, 11, 12, 15, 19 ตุลาคม 2557 เวลา 9:00 - 18:00 สำหรับวันเสาร์อาทิตย์ และ 18:00-22:00 สำหรับวันธรรมดา.

3. วิทยากร คุณหมู เป็นผู้เชี่ยวชาญ OBIEE, เป็นหนึ่งในผู้บรรยายคนไทย ในงาน OTN Tour 2014.

4. ค่าใช้จ่าย 12,500 บาทต่อท่าน.
 • บุคคลทั่วไป ชำระค่าอบรม 12,500 บาท.
 • บุคคลทั่วไปที่ประสงค์ใช้สิทธิ์อบรมฟรี, เพื่อเป็นทีมงานของ อีพีเอ็ม คอนซัลติ้ง, ให้โอนเงินจองที่นั่ง 500 บาท. มีเงื่อนไขดังนี้.
  • ผู้สมัครเรียนต้องมีประสบกรณ์ Oracle BI และ Oracle Database มาแล้ว.
  • ผู้สมัครต้องอีเมล์ส่ง CV มาที่ anothai.charoensak at gmail.com ใช้เป็นเอกสารในการรับสมัครเข้ารับการอบรม.
  • หลังจากจบหลักสูตรอบรม ผู้อบรมต้องออกแบบ dashboard ที่คิดว่าผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงานของท่านจำเป็นต้องใช้ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 dashboard ให้ส่งภายใน 2 สัปดาห์หลังจากอบรมแล้วเสร็จ.
 • รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปบริจาคให้แก่ “มูลนิธิเด็ก" ทั้งหมด.
 • หมายเหตุ 1: รายละเอียดการโอนเงิน อยู่ในลิงค์ลงทะเบียน.
 • หมายเหตุ 2: เงินจองที่นั่ง 500 บาท. เพื่อป้องกันกรณีที่ลงทะเบียนแล้วไม่เข้าร่วมอบรม เป็นการกีดกันสิทธิ์ของสมาชิกท่านอื่น. เงินจองจะคืนให้เต็มจำนวนในวันที่อบรมเสร็จ.

5. เพื่อให้การอบรมเป็นไปอย่างทั่วถึง จึงขอจำกัดที่นั่งเพียง 8 ที่เท่านั้น.

6. เราจะเปิดลิงค์รับลงทะเบียน/แจ้งการโอนเงิน วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 9:00 หรือจนกว่าจะเต็ม (หรือถ้าเห็นว่าลิงค์คลิกได้ ก็ทำรายการได้เลย).

7. สิ่งที่ต้องนำมาในการร่วมกิจกรรม.
 • เครื่องนุ่งห่มกันหนาว เนื่องจากสถานที่จัดกิจกรรมหนาวมาก.
 • ไม่มีอาหาร และอาหารว่าง แต่มีกาแฟครับ.
 • ท่านที่ใช้สิทธิ์อบรมฟรี, ขอให้นำเครื่องโน๊ตบุ๊คมาเอง RAM ขั้นต่ำ 8GB.
 • ท่านที่ไม่ใช้สิทธิ์อบรมฟรี,เครื่องโน๊ตบุ๊คที่ใช้ในการอบรม OUGTH จัดเตรียมให้.Permalink: http://goo.gl/IJZ5hq | E

140927.17:24:44
• ร่างเนื้อหา.

140927.21:10:43
• ปรับ wording ตามคำแนะนำคุณหมู.

140929.9:37:29
• แก้เนื้อหาตามคำแนะนำ “อีพีเอ็ม คอนซัลติ้ง".

140929.19:02:41
• เพิ่มลิงค์รับลงทะเบียน.