หน้านี้มีเพื่อบันทึกการทำเคสต่าง ๆ และการทำแบบฝึกหัด OBE โดยแอดมิน OUGTH. เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 15 Aug 2014 เป็นต้นไป, ส่วนเคสอื่น ๆ ที่เคยทดสอบก่อนหน้านี้แต่ไม่ได้บันทึกก็ยกยอดไป.

CASE LIST

Case#
Topic
Main Product
OS
Status
Date
01
ติดตั้ง Oracle Linux 7.0
Linux
OL7 64
140818
02
ติดตั้ง Oracle Database 12.1.0.2 บน Oracle Linux 7.0
Database
OL7 64
140818
03
ติดตั้ง Oracle Grid Infrastructure 12.1.0.2 บน Oracle Linux 7.0 แบบ Single Instance
ใช้ oracleasm library ตัวเดียว. ไม่ autostart.
• ไม่ autostart เพราะไม่ได้ปิด SELinux.
Database
OL7 64
140818
04
ติดตั้ง Oracle Database 11.2.0.4 บน Oracle Linux 6.5
• ต้องแก้ limits.conf.
Database
OL7 64
140819
05
Upgrade Oracle Database 12.1.0.1 to 12.1.0.2 on Linux 6.5
• ระวัง disk เต็ม.
Database
OL7 64
140821
06
Upgrading Oracle Linux 5.7 to 5.10 ด้วย DBUA
Linux
OL7 32
140822
07
Upgrading RHEL6.4 to 6.5 โดยใช้ http://public-yum.oracle.com/
• ใช้ —skip-broken
Linux
RHEL6 64
140825
08
ผูก Oracle Database 12c เข้ากับ EM Cloud Control
Database, EM

รอคิว

09
ให้ Oracle Database 10.2.0.5 ทำงานบน ASM 11.2.0.4
Database

รอคิว

10
ติดตั้ง Oracle Database 11.2.0.2 Real Application Cluster (RAC) บน Oracle Linux 5.7
Database, RAC
OL5 32
140925
11
ติดตั้ง Oracle Database 11.2.0.4 บน Oracle Solaris 10
• 30GB จะติด swap.
• runfixup แก้ไม่หมด, ต้อง manual.
Database
SOL10
140929
12
ติดตั้ง Oracle Database 11.2.0.4 Real Application Cluster (RAC) บน Oracle Solaris 10
Database, RAC
SOL10
ซ้ำ #19

13
ติดตั้ง Oracle Linux 6.5
• ควรเลือก Software Development.
• ควรเลือก compat*.
Linux
OL6 64
140926
14
ติดตั้ง Oracle Database 12.1.0.2 Real Application Cluster (RAC) บน Oracle Linux 6.5
• ทำแบบ ASMlib, มีเวลาจะเก็บตกวิธี UDEV.
• วิธีแก้ umask แบบใน 10, 11 ใช้ไม่ได้กับ 12.
• วิธี bypass DNS แบบ 11 ใช้ไม่ได้กับ 12 จึงต้อง config dnsmasq.
• Tim Hall ใช้ 30GB, จะ warning swap ให้ขยับเป็น 40GB แทน.
• ถ้าไม่ปิด firewall จะ error แบบนี้.
• พบ SSH เพี้ยนนิดหน่อย reboot ก็หาย, ยังหา root cause ไม่เจอ.
Database, RAC
OL6 64
140926
15
ติดตั้ง Oracle Solaris 10.11 x86
Solaris
SOL10
140928
16
ติดตั้ง Oracle Solaris 11 x86
Solaris
SOL11
รอคิว

17
ติดตั้ง Oracle Database 11.2.0.4 Real Application Cluster (RAC) บน Oracle Solaris 11
Database, RAC
SOL11
รอคิว

18
ติดตั้ง Oracle WebLogic 12c บน Oracle Solaris 10
WebLogic
SOL10
รอคิว

19
ติดตั้ง Oracle Database 11.2.0.4 Real Application Cluster (RAC) บน Oracle Solaris 10
• ทดสอบโดยคุณย้ง.
Database, RAC
SOL10
141015
20
ติดตั้ง Oracle Database 12c (12.1.0.2) Real Application Cluster (RAC) บน Oracle Solaris 10
• ทดสอบโดยคุณย้ง.
Database, RAC
SOL10
141021

21
ติดตั้ง Oracle WebLogic 12c (12.1.3) บน Oracle Linux 5.7
WebLogic
OL5 32
141121
22
ติดตั้ง Oracle Web Tier 11.1.1.7 บน Oracle Linux 5.7
• ถ้าพบ error Web Cache start ไม่ขึ้นแก้ ที่นี่.
Middleware
OL5 32
141128

23
ติดตั้ง Oracle Fusion Middleware Infrastructure 12.1.3 บน Oracle Linux 5.7
• โดยเกาะอยู่บน Oracle WebLogic 12c 12.1.3.
Middleware
OL5 32
141203
24
Configure Oracle RCU 12.1.3 เข้ากับ Oracle Database 11.2.0.3
Middleware
OL5 32
141203
25
ติดตั้ง Oracle Enterprise Manager (EM) Fusion Middleware Control 12c (12.1.3)
• ใช้เอกสาร Installation Guide ตัวนี้.
Middleware
OL5 32
141203
26
ทดสอบการทำ WebLogic 12c (12.1.3) Cluster แบบ 2 nodes ตามเอกสารนี้
• ทดสอบด้วย node ละ 1024MB, ผ่านแบบฉิวเฉียด.
WebLogic
OL5 32
141206
27
ติดตั้ง Oracle WebLogic 12c (12.1.3) บน Oracle Linux 5.8
WebLogic
OL5 32
141206
28
ติดตั้ง Oracle WebLogic 12c (12.1.3) บน Oracle Linux 5.11
WebLogic
OL5 32
141206
29
ต่อยอดจาก #26 โดยเพิ่ม HTTP Proxy ด้วย
WebLogic
OL5 32
141207
30
ติดตั้ง Oracle Web Tier 11.1.1.7 บน Oracle Linux 5.11
• เหมือน #22 แต่เปลี่ยนจาก 5.7 เป็น 5.11.
• จะไม่เจอ error Web Cache start ไม่ขึ้น.
WebLogic
OL5 32
141207
31
ติดตั้ง Oracle WebLogic 12.1.3 + Oracle HTTP Server 11.1.1.7 + Oracle Web Cache 11.1.1.7 แบบ MAA บน Oracle Linux 5.7
• WebLogic Multinode Clusters (2 nodes)
• Oracle HTTP Server Multinode + Reverse Proxy (2 nodes)
• Oracle Web Cache as Software Load Balancer (1 node)
WebLogic,
Middleware
OL5 32
141207
32
ติดตั้ง Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 10.1.3.4.2 บน Oracle Linux 5.7
OBIEE
OL5 32
141210
33
ติดตั้ง Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 10.1.3.4.2 บน Windows XP
OBIEE
WIN 32
141211
34
SQL Developer
OS X
141211
35
ติดตั้ง Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 10.1.3.4.2 บน Windows 7 64 bit
• ทดสอบโดยคุณย้ง.
OBIEE
WIN 64
141211
36
ติดตั้ง Oracle WebLogic 10.3.6 บน Oracle Linux 5.11 64 bit
WebLogic
OL5 64
141216
37
ติดตั้ง Oracle Database 11g Release 2 11.2.0.4 บน Oracle Linux 5.11 64 bit
Database
OL5 64
141216
38
ติดตั้ง Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11.1.1.7 บน Oracle Linux 5.11 64 bit
• ใช้ Oracle Database 11g Release 2 11.2.0.4 เป็น Infrastructure
• เตรียม disk อย่างน้อย 40GB
OBIEE
OL5 64
141216
39
Configure Oracle Standby Database 11.2.0.2 แบบ Manual บน OL57
Database
OL5 32
150116
40
ติดตั้ง Oracle WebLogic 12c (12.1.3) บน Oracle Linux 5.11 (64 bits)
WebLogic
OL5 64
150121
41
ติดตั้ง Oracle Database 12.1.0.2 Real Application Cluster (RAC) บน Oracle Linux 7.0
• OL7 ต้องสั่ง systemctl start dnsmasq แทน ให้ทุก node มาใช้ DNS ที่นี่
• ทดสอบ remane resolv.conf ก็ผ่าน.
• พบ warning เรื่อง "/dev/shm mounted as temp…" ให้ ignore.
• พบ swap ไม่พอ จึง ignore
• ต้องปิด SELinux, asmlib จึง autostart
• อย่าลืม firewall ด้วย

• ไปได้ไกลสุดแบบนี้ http://goo.gl/eYHZZE ยังหา root cause ไม่ได้.
Database, RAC
OL7 64
ไม่ผ่าน
150130

42
ติดตั้ง Oracle Database 11.2.0.4 Real Application Cluster (RAC) บน Oracle Linux 5.11
• hosts file ห้ามมี ‘_’
Database, RAC
OL5 64
150130
43
กู้ Database ที่ไม่ได้มีการ backup, ในกรณีที่ control file เสียทุก file.
Database
OL5 32
150206
44
กู้ Database ที่ไม่ได้มีการ backup, ในกรณีที่ redo log file เสียทุก file.
Database
OL5 32
150206
45
กู้ Database ที่ไม่ได้มีการ backup, ในกรณีที่เพียง data file เท่านั้น.
Database
OL5 32
150206


COMPILE OBE

OBE#
Topic
Main Product
Status
Date
10135
WebLogic
ผ่าน
141121
10136
WebLogic
ผ่าน
141121
10137
WebLogic
ผ่าน
141127
10621
WebLogic
ผ่าน
141127
10622
Oracle WebLogic Server 12c: Configuring a JDBC Data Source (12.1.3) | E
WebLogic
รอคิว

WebLogic
ผ่าน
141127
06112
WebLogic
ผ่าน
141206
06113
WebLogic
รอคิว

06114
WebLogic
รอคิว
skim
06168
WebLogic
ผ่าน
141206
06169
WebLogic
ผ่าน
141128
06171
WebLogic
รอคิว
skim
06172
WebLogic
รอคิว
skim
06174
Oracle WebLogic Server 12c: Configuring and Using Production Redeployment (12.1.1) | E
WebLogic
ผ่าน
150125
06175
WebLogic
ผ่าน
150121
WebLogic, NetBeans
ได้ครึ่งทาง
141202

WebLogic
รอคิว

WebLogic
ได้ครึ่งทาง
141203
04176
OBIEE
รอคิว

04142
OBIEE
รอคิว

04150
OBIEE
รอคิว
06768
Unplugging and Plugging Pluggable Databases07649
Managing Pluggable Databases (PDBs) in SQL Developer140818.21:59:56
• เพิ่ม.

141021.13:46:24
• แก้ table coding.

141120.13:03:48
• เพิ่มรายการ Compile OBE.