หน้านี้มีเพื่อบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ ของ OUGTH. โดยเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 14 Nov 2014 เป็นต้นไป.สีแดง คือ กำหนดการที่ยืนยันแล้ว.
สีชมพู คือ ร่างกำหนดการที่รอการยืนยัน ให้คอยติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ.
สีเทา คือ วันหยุดตามประเพณีประจำปี.


กำหนดการ
กิจกรรม
ประเภท
หมายเหตุ
17 Nov 2014
Conference

27 Nov 2014
Mini Workshop

22 - 23 Nov 2014
Training

27 Nov 2014
Mini Workshop

28 Nov 2014
Mini Workshop

06 - 07 Dec 2014
Training
เฉพาะนักศึกษา
11 Dec 2014
Mini Workshop

13 - 14 Dec 2014
Training

16 - 18 Dec 2014
Training

Q1/2015
กิจกรรม
ประเภท
หมายเหตุ
10 - 11 Jan 2015
Training

17 - 18 Jan 2015
Training
เฉพาะนักศึกษา
22 Jan 2015
Mini Workshop

24 - 25 Jan 2015
Training

29 Jan 2015
Mini Workshop

30 Jan 2015
Mini Workshop

31 Jan, 1, 7, 8 Feb 2015
Training
หลักสูตร 4 วัน.
21 - 22 Feb 2015
Training
เลื่อนจาก 14-15
07 - 08 Mar 2015
Training

Q2/2015
กิจกรรม
ประเภท
หมายเหตุ
18 - 19 April 2015
(2 วัน)
Training

25 - 26 April 2015
(2 วัน)
วิทยากร: แอดมิน OUGTH
Training

11 - 15 May 2015
(5 วัน)
วิทยากร: Oracle Certified Trainer ชาวต่างชาติ บรรยายภาษาอังกฤษ
Training

16 - 17, 23 - 24 May 2015
(4 วัน)
วิทยากร: คุณหมู
Training

6 - 7 June 2015
(2 วัน)
Training

13 - 14 June 2015
(2 วัน)
วิทยากร: แอดมิน OUGTH
Training

24 - 26 June 2015
(3 วัน)
Training

27 - 28 June 2015
(2 วัน)
วิทยากร: แอดมิน OUGTH
Training

Q4/2015
กิจกรรม
ประเภท
หมายเหตุ
10, 11, 17, 18 October 2558
(4 วัน)
วิทยากร: คุณหมู
Training

31 October, 1, 7, 8 November 2015
(4 วัน)
วิทยากร: คุณสุรัตน์ เกษมบุญศิริ
NCS L.3, Comptia Security+, ITIL Foundation v.3, CCNA, MCT, MCITP Enterprise, MCSE +Security +Messaging
Training

14-15 November 2558
Training

21-22 November 2558
วิทยากร: แอดมิน OUGTH
Training

17-18 December 2015
วิทยากร: คุณสุรัตน์ เกษมบุญศิริ
NCS L.3, Comptia Security+, ITIL Foundation v.3, CCNA, MCT, MCITP Enterprise, MCSE +Security +Messaging
Training


สามารถดูกิจกรรมย้อนหลังของปี 2014 ทั้งหมดได้ที่นี่ http://oracle.in.th/tag/events. ส่วนกิจกรรมก่อนปี 2014 กำลังรวบรวมครับ.

141114.13:30:26
• ร่าง.

141118.17:40:36
• เพิ่มคำอธิบาย.

141210.12:37:13
• เพิ่มตารางกำหนดการ.

141210.15:29:25
• ใส่ข้อมูลกำหนดการ 2015.

141212.13:08:55
• เพิ่มข้อมูล Q1/2015.

150212.15:46:46
• ร่างกำหนดการ Q2/2015.

150311.12:29:48
• เพิ่มข้อมูล Q2/2015.

150921.12:46:32
• ร่างกำหนดการ Q4/2015