พบ error เรื่อง hardnofiles softnofiles

เมื่อพยายามติดตั้ง products ของ Oracle หลาย ๆ ตัว เช่น Oracle Database หรือ Oracle Fusion Middleware Web Tier เป้นต้น จะพบ error ว่า.

Checking for hardnofiles=4096; hardnofiles=1024. Failed <<<<
Checking for softnofiles=4096; softnofiles=1024. Failed <<<<

แก้โดย ไปแก้ที่ file /etc/security/limits.conf แล้วเพิ่ม 2 บรรทัดนี้ลงไป.

* soft nofile 65536
* hard nofile 65536

141207.12:28:53
• เพิ่ม.

/link/phb-error-eruue-ng-hardnofiles-softnofiles