การเปลี่ยน port WebLogic Administration Console 12c

1. Login เข้าไปใน WebLogic Administration Console
2. ไปที่กิ่ง Environment > Servers จะเห็น Servers ทั้งหมดที่อยู่ใน Domain นั้น ๆ.


3. Click ที่ Lock & Edit.


4. Click ที่ “AdminServer".


5. แก้ที่ Listen Port จาก 8001 to 8050.


6. Click “Save" แล้วก็ Activate Changes.


7. มีผลทันที ไม่ต้อง restart serivce.


8. พร้อมเข้าใช้งาน Admin Console ที่ URL ใหม่ http://wlsadmin.user.com:8050/console.141212.22:59:25
• เพิ่ม.

141212.23:11:16
• แก้ #7.
/link/kaarepliiyn-port-weblogic-administration-console-12c