อบรม Oracle Database 12c Basic SQL Workshop โดย OUGTH รุ่นที่ 1/2014

Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา. ในปี 2014 นี้ก็ได้จัดกิจกรรมอบรมสายงาน DBA ให้แก่สมาชิกมาแล้วกว่า 8 รุ่น, ก็ได้มีสมาชิกเสนอให้จัดกิจกรรมอบรมในสายนักพัฒนาบ้าง. ดังนั้นแอดมินจึงได้ประสานไปยังคุณต้อม นพรัตน์ วาณิชฤดี เป็นหนึ่งผู้เชี่ยวชาญด้าน SQL, PL/SQL...

พบ Error "Can't locate Env.pm in @INC" เมื่อพยายาม deinstall Grid Infrastructure 12.1.0.2.0

[root@ol7 bin]# perl -I/tmp/deinstall2014-08-26_07-37-00AM/perl/lib -I/tmp/deinstall2014-08-26_07-37-00AM/crs/install /tmp/deinstall2014-08-26_07-37-00AM/crs/install/roothas.pl -force -deconfig -paramfile "/tmp/deinstall2014-08-26_07-37-00AM/response/deinstall_OraGI12Home1.rsp" Can't locate Env.pm in @INC (@INC contains: /tmp/deinstall2014-08-26_07-37-00AM/perl/lib...

อบรม Oracle Database 12c (12.1.0.2) Workshop โดย OUGTH รุ่นที่ 8/2014

Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา. ในปี 2014 นี้ก็ได้จัดกิจกรรมอบรม Oracle Database Workshop ให้แก่สมาชิกมาแล้ว 7 รุ่น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ขอรับ บริจาคน้ำใจ (ไม่บังคับ) กลับมายัง OUGTH หลายช่องทางเช่นบทความ กรณีศึกษา หรือเป็นอาสาสมัครในการจัดกิจกรรมในนาม...

บทความจากสมาชิก: ขั้นตอนการ Install และ Configure Oracle BI Applications 11.1.1.7.1 ตอนที่ 1

ขั้นตอนการ Install และ Configure Oracle BI Applications 11.1.1.7.1 เรียบเรียงจาก Cookbook: Installing and Configuring Oracle BI Applications 11.1.1.7.1 โดยคุณ Chiaranon Thimkul คู่มือการ Install, configure และการ load เริ่มต้นสำหรับข้อมูลใน table ต่างๆ ที่จำเป็นของ Oracle BI Applications 11.1.1.7.1 โดยใช้ข้อมูลจาก Oracle E-Business Suite 12.1.3 Links สำหรับ download software Oracle BI...

Oracle Learning Group ครั้งที่ 6 เรื่อง ติวข้อสอบ 1Z0-053 เพื่อเตรียมสอบ Oracle Certified Professional (OCP) 11g

Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา. ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา OUGTH ได้จัดกิจกรรม ตะลุยข้อสอบ 1Z0-052 มาแล้ว 2 ครั้ง เพื่อเตรียมสอบ Oracle Certified Associate (OCA) 11g, สมาชิกจากกิจกรรมดังกล่าว ต่างก็วางแผนที่จะมุ่งสู่ขั้นถัดไปคือ Oracle Certified Professional (OCP)...