อบรม Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0.4) Workshop โดย OUGTH รุ่นที่ 12

Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา. ในปี 2014 ที่ผ่านมา, เราได้จัดกิจกรรมอบรม Oracle Database Workshop ให้แก่สมาชิกมากว่า 10 รุ่น. เราจะได้รับข้อเสนอแนะมาว่าเวลาน้อยเกินไป, ดังนั้นในรุ่นที่ 12 นี้, แอดมินได้มีการขยายเวลาเพิ่มอีกวันละ 1 ชั่วโมง...

อบรม Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 10g (OBIEE) รุ่นที่ 2 (เฉพาะนักศึกษา)

Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา. เราพบว่าตลาด IT ในไทยยังขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Oracle Business Intelligence (BI) อยู่มาก, จึงสนับสนุนให้มีที่ปรึกษาทางด้าน Oracle BI เข้าสู่ตลาด IT เพิ่มขึ้น. จึงขอเรียนเชิญสมาชิก Oracle User Group in Thailand (OUGTH)...

อบรม Oracle Database 12c Analytic SQL รุ่นที่ 1

Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา. หลายปีที่ผ่านมารวมถึงปี 2014 ที่กำลังจะหมดไปนี้ หลักสูตรอบรมสายนักพัฒนาของ คุณต้อม นพรัตน์ วาณิชฤดี (ผู้ร่วมก่อตั้ง OUGTH) ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง. ดังนั้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2015 ที่จะถึงนี้, งานทางด้านสายนักพัฒนา SQL และ PL/SQL...

อบรม Oracle Database 12c SQL Tuning รุ่นที่ 1

Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา. หลายปีที่ผ่านมารวมถึงปี 2014 ที่กำลังจะหมดไปนี้ หลักสูตรอบรมสายนักพัฒนาของ คุณต้อม นพรัตน์ วาณิชฤดี (ผู้ร่วมก่อตั้ง OUGTH) ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง. ดังนั้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2015 ที่จะถึงนี้, งานทางด้านสายนักพัฒนา SQL และ PL/SQL...

อบรม Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11g (OBIEE) รุ่นที่ 3

Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา. เราพบว่าตลาด IT ในไทยยังขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Oracle Business Intelligence (BI) อยู่มาก, จึงสนับสนุนให้มีที่ปรึกษาทางด้าน Oracle BI เข้าสู่ตลาด IT เพิ่มขึ้น. จึงขอเรียนเชิญสมาชิก Oracle User Group in Thailand (OUGTH)...

อบรม Oracle Database 12c SQL Workshop รุ่นที่ 2

Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา. หลายปีที่ผ่านมารวมถึงปี 2014 ที่กำลังจะหมดไปนี้ หลักสูตรอบรมสายนักพัฒนาของ คุณต้อม นพรัตน์ วาณิชฤดี (ผู้ร่วมก่อตั้ง OUGTH) ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง. ดังนั้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2015 ที่จะถึงนี้, งานทางด้านสายนักพัฒนา SQL และ PL/SQL...

การเปลี่ยน WebLogic Domain จาก Development Mode ให้เป็น Production Mode ด้วย WLST

การเปลี่ยน WebLogic Domain จาก Development Mode ให้เป็น Production Mode ด้วย WLST เข้าไปใน WLST แล้วพิมพ์ตามนี้. wls:/offline> connect('username','password') wls:/mydomain/serverConfig> edit() wls:/mydomain/edit> startEdit() Starting an edit session ... Started edit session, please be sure to save and activate your changes once you are done. wls:/mydomain/edit !>...

การเปลี่ยน port WebLogic Administration Console 12c

การเปลี่ยน port WebLogic Administration Console 12c 1. Login เข้าไปใน WebLogic Administration Console 2. ไปที่กิ่ง Environment > Servers จะเห็น Servers ทั้งหมดที่อยู่ใน Domain นั้น ๆ. 3. Click ที่ Lock & Edit. 4. Click ที่ “AdminServer". 5. แก้ที่ Listen Port จาก 8001 to 8050. 6. Click “Save" แล้วก็ Activate Changes. 7. มีผลทันที ไม่ต้อง restart... None

JOB: Oracle Applications Technical Analyst - Stone Apple Consulting

ORACLE APPLICATIONS TECHNICAL ANALYST MISSIONS Provide technical Development for Oracle Applications EBS11i MAIN RESPONSIBILITIES Review and develop technical designs based on the functional specifications Development and testing of apps customization using PLSQL / Forms / Reports / Workflow / BI publisher JOB SPECIFICATIONS To provide technical support for Oracle Applications EBS11i...