บทความจากสมาชิก: Commands to customize sqlplus

Commands to customize sqlplus โดยคุณ Sirinart Sukpaen เพื่อนๆ คงเคย Select ข้อมูลผ่าน sqlplus กันอยู่บ้างแล้ว เคยสังเกตบ้างหรือไม่ว่า ทุกครั้งที่ทำการรันคำสั่ง ผลที่ได้นอกจากจะมีผลลัพธ์ที่เราต้องการแล้ว ก็ยังมีชื่อคอลัมภ์ หรือ เส้นประแบ่งระหว่างข้อมูลและชื่อคอลัมภ์แสดงขึ้นมาด้วย ทำให้นำข้อมูลไปใช้งานต่อได้ยาก และมีขนาดไฟล์ใหญ่เกินความจำเป็น ผู้เขียนจึงอยากแนะนำวิธีการตั้งค่า sqlplus...

บทความจากสมาชิก: วิธีแก้ปัญหาเมื่อพบ error ORA-01157 และ ORA-01110

วิธีแก้ปัญหาเมื่อพบ error ORA-01157 และ ORA-01110 โดยคุณ Thitiporn Jongsiriwat 1. เมื่อทําการ Startup แตละส่วนของ Database ขึ้นมาตามลําดับแล้วนั้น ในขั้นตอนที่ 3 คือขั้นตอนการ Open Database Manual หลังจากทําการ Start nomount & Start mount แล้ว เกิด Error : ORA-01110 : data file 3: ‘/home/oracle/undotbs01.dbf 2. เมื่อเราผ่านการ Start database mount มาแล้ว เราจะสามารถ Select ค่าดู Datafile...

อบรม Oracle ASM 12c Workshop รุ่นที่ 1/2014

Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา. ในปี 2014 นี้ก็ได้จัดกิจกรรมอบรม Oracle Database Workshop ให้แก่สมาชิกมาแล้ว 5 รุ่น, ดังนั้นเพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ที่มีอยู่ ไปสู่เนื้อหาที่ลึกมากขึ้น จึงขอเรียนเชิญสมาชิก Oracle User Group in Thailand (OUGTH) เข้าร่วมการอบรม...

บทความจากสมาชิก: SQL*Plus Command Line History

SQL*Plus Command Line History โดยคุณ จงกล เทียมใจ เนื่องจากตอนเรียนติดตั้ง oracle 12c เจอความหงุดหงิดอันหนึ่งของ sqlplus คือมันไม่สามารถ เรียกคำสั่งเก่าทีเคยพิมพ์ไปแล้วขึ้นมาได้ จากการเลยมาค้นๆวิธีการจาก internet แล้วลองทำดูได้ผลเป็นที่น่าพอใจครับเลยสรุปวิธีการดังนี้ (ขั้นตอนทั้งหมด ทำโดย user root นะครับ แล้วต่อ internet เพื่อ download software) 1. download software ที่ชื่อ rlwrap...

Oracle Learning Group ครั้งที่ 3 เรื่อง ตะลุยข้อสอบ 1Z0-060

Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา. อ้างอิงจากการจัด Oracle Learning Group ครั้งที่ 2 เรื่อง Oracle Automatic Storage Management (ASM) ในวันเสาร์ที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา. ได้มีสมาชิกเสนอแนะให้จัดกิจกรรม Oracle Learning Group ครั้งที่ 3 เรื่อง ตะลุยข้อสอบ 1Z0-060,...

บทความจากสมาชิก: การอัพเกรดฐานข้อมูลออราเคิลจาก 11g เป็น 12c

การอัพเกรดฐานข้อมูลออราเคิลจาก 11g เป็น 12c เรียบเรียงจาก Upgrading an Oracle Database โดยคุณ Damrongsak Thawornpanichwit วัตถุประสงค์ เพื่อสามารถทำการ Upgrade Oracle Database 11g R2 เป็น 12c ขั้นตอนการ Upgrade Oracle database แบ่งออก เป็น 2 ขั้นตอนดังนี้ Installing the Oracle Database 12c Software Upgrading the Database using Database Upgrade Assistant (DBUA) 1. Installing the Oracle...

บทความจากสมาชิก: การตรวจสอบและปรับแต่งฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ Performance Hub ใน Oracle Database 12c

การตรวจสอบและปรับแต่งฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ Performance Hub ใน Oracle Database 12c เรียบเรียงจาก Monitoring and Optimizing Database Performance โดยคุณ gazbee24 โดยทั่วไปสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพและการทำงานของฐานข้อมูลโดยใช้ Home page ของฐานข้อมูล แต่ในบทนี้จะตรวจสอบประสิทธิภาพของฐานข้อมูลโดยใช้ Performance...

OBE: Installing Grid Infrastructure for a Standalone Server

Installing Grid Infrastructure for a Standalone Server Purpose This tutorial shows you how to install the Grid Infrastructure for a standalone server, configure Oracle Restart, move the SPFILE for an ASM instance into an ASM diskgroup. Time to Complete Approximately 1 hour #OUGTH: ทำจริงมากกว่า 1. Topics This tutorial covers the following topics: Overview Scenario Prerequisites Preparing... http://goo.gl/DxmcSh

Oracle Learning Group ครั้งที่ 2 เรื่อง Oracle Automatic Storage Management (ASM)

Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา. จึงขอเรียนเชิญสมาชิก Oracle User Group in Thailand (OUGTH) เข้าร่วมกิจกรรม Oracle Learning Group ครั้งที่ 2 เรื่อง Oracle Automatic Storage Management (ASM) ในวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้. หมายเหตุ:...

บทความจากสมาชิก: วิธีแก้ปัญหาเมื่อพบ error Could not load application module 'Testxx2AMTestxx2AM' ใน Oracle E-Business Suite R12

บทความจากสมาชิก Case Study Oracle E-Business Suite วิธีแก้ปัญหาเมื่อพบ error "oracle.apps.po.req.server.Testxx2AMTestxx2AM" ใน Oracle E-Business Suite R12 โดยคุณ Khwunchanok KM Error Page Exception Details. oracle.apps.fnd.framework.OAException: Could not load application module ' oracle.apps.po.req.server.Testxx2AMTestxx2AM'. at...