อบรม Oracle Database 12c (12.1.0.2) Workshop โดย OUGTH รุ่นที่ 9/2014

Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา. ในปี 2014 นี้ก็ได้จัดกิจกรรมอบรม Oracle Database Workshop ให้แก่สมาชิกมาแล้ว 8 รุ่น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ขอรับ บริจาคน้ำใจ กลับมายัง OUGTH หลายช่องทางเช่นบทความ กรณีศึกษา หรือเป็นอาสาสมัครในการจัดกิจกรรมในนาม...

กิจกรรม Oracle SQL Tuning for Developers Workshop โดย OUGTH รุ่นที่ 1/2014

Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา. ตลอดปี 2014, OUGTH ได้จัดกิจกรรมหลากหลาย ดังที่สมาชิกได้ติดตามและทราบกันดี. เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (4 October 2014) ได้มีการพบปะกันระหว่างสมาชิก. “น้องต้า" จึงเสนอให้ “คุณเต้" ช่วยแนะนำการทำ SQL Tuning....

Video จากสมาชิก: ORACLE DBA Lab TH [EP.4 and EP.5]

ORACLE DBA Lab TH [EP.4] Pitchayasak Senachai พื้นฐานการติดตั้ง Oracle Database บน Linux เอกสารประกอบการทำ LAB ติดตั้ง Oracle Database 12c Release 1 (12.1) บน Oracle Linux 7 (OL7) 1.ติดตั้ง Oracle Linux 7 64 bit บน VMware 2.ติดตั้ง Oracle Database 12c Release 1 3.สร้าง EMPTY CONTAINER DATABASE ORACLE DBA Lab TH [EP.5] Pitchayasak Senachai พื้นฐานการ Backup และ Restore ฐานข้อมูล...

อบรม Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE) โดย OUGTH รุ่นที่ 1/2014

Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา. ในปี 2014 นี้ก็ได้จัดกิจกรรมอบรมฐานข้อมูลออราเคิลให้แก่สมาชิกมาแล้วกว่า 9 รุ่นทั้ง ทั้งการดูแลฐานข้อมูลและการพัฒนา, ก็ได้มีสมาชิกเสนอให้จัดกิจกรรมอบรมในผลิตภัณฑ์อื่น ๆ บ้าง เช่น Oracle WebLogic หรือ Oracle Business Intelligence...

หน้าจอการติดตั้ง Oracle Solaris 10 (x86) u11 ผ่าน VirtualBox

หน้าจอการติดตั้ง Oracle Solaris 10 (x86) u11 ผ่าน VirtualBox Host OS: Windows 7 64 bit Guest OS: Solaris 10 u11 1/13 Release Hypervisor: Oracle VirtualBox 4.x Download Software : Oracle VirtualBox Oracle Solaris 10 The below screenshots describes the steps of installation [sol-10-u11-ga-x86-dvd.iso] on Intel 64-bit hardware Installation Starts...

พบ error ว่า dnsmasq: failed to create listening socket: Address already in use

พบ error ว่า "dnsmasq: failed to create listening socket: Address already in use" ระหว่างการจำลอง DNS Server เพื่อติดตั้ง Oracle RAC 12.1.0.2 ให้ดูว่ามี rpcbind ใช้ port:53 หรือไม่? ถ้ามีให้ disable และ stop rpcbind service. ให้ลอง kill dnsmasq process ตัวเดิม โดยหา PID จาก # netstat -anlp | grep -w LISTEN แล้ว start dnsmasq ขึ้นมาใหม่ # service dnsmasq start 140926.15:44:23 • เพิ่ม.

พบ error [INS-41112] ระหว่างติดตั้ง Oracle 12c RAC Grid Install

พบ error [INS-41112] ระหว่างติดตั้ง Oracle 12c RAC Grid Install ถ้าพบพบ error นี้ [INS-41112] ให้แก้โดยปิด firewall [root@ora12a ~]# service iptables stop iptables: Flushing firewall rules: [ OK ] iptables: Setting chains to policy ACCEPT: filter [ OK ] iptables: Unloading modules: [ OK ] [root@ora12a ~]# chkconfig...

Video จากสมาชิก: ORACLE DBA Lab TH [EP.3]

ORACLE DBA Lab TH [EP.3] Pitchayasak Senachai พื้นฐานการ Backup และ Restore ฐานข้อมูล Oracle 1. การเปิดใช้งาน archivelog 2. การ copy online datafile ด้วยการ set tablespaces เป็น backup mode 3. การใช้งาน RMAN เบื้องต้น 4. การทำงานแบบ nocatalog - backup to disk - restore from disk Website : pitchayasaks.blogspot.com E-mail : pitchayasak.s@gmail.com 140923.8:17:11 • Published.

Video จากสมาชิก: ORACLE DBA Lab TH [EP.2]

ORACLE DBA Lab TH [EP.2] Pitchayasak Senachai แก้ไขปัญหา DB Console ไม่สามารถใช้งานได้ การทำ Cold/Offline Backup database เบื้องต้น การทดสอบลบ datafile และทำการ recovery เบื้องต้น การใช้งาน export/import เบื้องต้น การใช้งาน datapump เบื้องต้น Website : pitchayasaks.blogspot.com E-mail : pitchayasak.s@gmail.com 140919.20:41:23 • Published.

Video จากสมาชิก: ORACLE DBA Lab TH [EP.1]

ORACLE DBA Lab TH [EP.1] Pitchayasak Senachai ติดตั้งระบบฐานข้อมูล Oracle 11g บน Windows XP ทดสอบและแก้ไข LISTENER ตรวจสอบการใช้งานฐานข้อมูลที่ติดตั้งสำเร็­จแล้ว 140919.1:16:49 • Published.