พบ error เมื่อกำลังติดตั้ง Oracle WebLogic 12c (12.1.3) บน Oracle Linux 5.7

[root@ol57 oracle]# ./oepe-12.1.3-kepler-installer-linux-gtk.bin 0%....................................................................................................100% Launcher log file is /tmp/OraInstall2014-08-05_03-38-36AM/launcher2014-08-05_03-38-36AM.log. Java HotSpot(TM) Client VM warning: You have loaded library /tmp/sfx_GmBogs/Disk1/install/linux/libjni.so which might have disabled...

OBE#10135: Oracle WebLogic Server 12c: Installing WebLogic Server and Creating a Domain

Oracle WebLogic Server 12c: Installing WebLogic Server and Creating a Domain Overview Purpose This tutorial shows you how to install Oracle WebLogic Server 12c and create a WebLogic Server domain. Time to Complete Approximately 1 hour #OUGTH: ทำจริง 15 นาทีเสร็จ. Introduction This tutorial shows you how to install Oracle WebLogic Server 12c (12.1.3) on a Linux system by using the generic... http://goo.gl/LHfSPH

OBE#10621: Oracle WebLogic Server 12c: Creating a Basic Cluster

Oracle WebLogic Server 12c: Creating a Basic Cluster Overview Purpose This tutorial shows you how to use the Oracle WebLogic Server 12c administration console to configure a basic cluster. Time to Complete Approximately 1/2 hour Introduction A WebLogic Server cluster consists of multiple managed servers running simultaneously, running the same applications, and working together to provide... http://goo.gl/zxkkt9

OBE#10136: Oracle WebLogic Server 12c: Configuring Managed Servers

Oracle WebLogic Server 12c: Configuring Managed Servers Overview Purpose This tutorial shows you how to configure Oracle WebLogic Server 12c managed servers. Time to Complete Approximately one-half hour Introduction A WebLogic Server domain always has exactly one administration server. This special instance of WebLogic Server is responsible for the configuration of the entire domain. Other... None

OBE#10622: Oracle WebLogic Server 12c: Configuring a JDBC Data Source

Oracle WebLogic Server 12c: Configuring a JDBC Data Source Overview Purpose This tutorial shows you how to use the Oracle WebLogic Server 12c administration console to configure a Java Database Connectivity (JDBC) data source. Time to Complete Approximately 1/2 hour Introduction A data source is an object that enables a JDBC client to obtain a database connection. The data source has a... http://goo.gl/Rg9vHz

OBE#10623: Oracle WebLogic Server 12c: Using the WebLogic Scripting Tool

Oracle WebLogic Server 12c: Using the WebLogic Scripting Tool Overview Purpose This tutorial shows you how to use the WebLogic Scripting Tool (WLST) to administer Oracle WebLogic Server 12c (12.1.3) from the command line. Time to Complete Approximately 15 minutes Introduction With WLST, you can monitor, control, and configure servers and other domain resources from the command line. You... http://goo.gl/CcmZxL

อบรม Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0.4) Workshop โดย OUGTH รุ่นที่ 10/2014

Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา. ในปี 2014 นี้ก็ได้จัดกิจกรรมอบรม Oracle Database Workshop ให้แก่สมาชิกมาแล้ว 9 รุ่น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ขอรับ บริจาคน้ำใจ กลับมายัง OUGTH หลายช่องทางเช่นบทความ, กรณีศึกษา, หรือเป็นอาสาสมัครในการจัดกิจกรรมในนาม OUGTH....

การบริจาคคอนเทนท์

การบริจาคคอนเทนท์ การบริจาคคอนเทนท์ ให้แก่ OUGTH มีรายละเอียดดังนี้. เราขอรับบริจาคคอนเทนท์ เป็นอีกหนึ่งช่องทางแทนการชำระเงินในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ OUGTH เช่น บทความ, คลิปเสียงบรรยาย, คลิปวีดีโอ โดยเกี่ยวข้องกับวงการไอที (ที่คุณทำด้วยตนเอง ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์) ให้แก่ OUGTH กำหนดส่ง 2 สัปดาห์หลังร่วมกิจกรรม. ที่ผ่านมาเราได้รับข้อเสนอแนะมาว่า “ไม่มีความเชี่ยวชาญในออราเคิลเพียงพอ...

บทความจากสมาชิก: PLS-00306: wrong number or types of arguments in call to ‘SSK2020U’

PLS-00306: wrong number or types of arguments in call to ‘SSK2020U’ โดยคุณ Theerasak Maneeneim ** บทความนี้ตั้งใจเขียนขึ้นมาเพื่อขอบคุณ oracle.in.th ที่จัด course training ดีๆ มาให้เรียนครับ ** อันนี้เป็น Case Study ที่บริษัท ด้วยความที่ยังเป็นมือใหม่กับ Oracle Error นี้เลยเป็นความโง่ของผมเองที่ต้องใช้เวลาเกือบ 2 ชั่วโมงนั่งงงว่าเกิดอะไรขึ้น ก็เลยเก็บเอามาเล่าให้ฟังกันสักหน่อย... None

JOB: [Urgently] BI Consultant

If you need BI job as soon as possible, this is your opportunity. Our BI projects are on and need more BI consultant as full time or part time. Just email your CV to us with your available time, we shall contact to you promptly. BI CONSULTANT (URGENTLY REQUIRED) With Responsibility: Run the BI project implementation from the beginning until the end according to your role in the...