อบรม MySQL for Administrator รุ่นที่ 1

Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา. ขอเรียนเชิญสมาชิก Oracle User Group in Thailand (OUGTH) เข้าร่วมการอบรม "อบรม MySQL for Administrator รุ่นที่ 1" ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2015 (2 วัน) โดยมีรายละเอียดดังนี้. หลักการและเหตุผล: This course provides the knowledge and s...

อบรม MySQL for Developer รุ่นที่ 1

Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา. ขอเรียนเชิญสมาชิก Oracle User Group in Thailand (OUGTH) เข้าร่วมการอบรม "MySQL for Developer รุ่นที่ 1" ในวันที่ 31 ตุลาคม 1, 7, 8 พฤศจิกายน 2015 (4 วัน) โดยมีรายละเอียดดังนี้. หลักการและเหตุผล This course provides the knowledge a...

อบรม Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0.4) Workshop โดย OUGTH รุ่นที่ 15

Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา. ในปี 2014 ที่ผ่านมา, เราได้จัดกิจกรรมอบรม Oracle Database Workshop ให้แก่สมาชิกมากว่า 10 รุ่น. เราจะได้รับข้อเสนอแนะมาว่าเวลาน้อยเกินไป, ดังนั้นในรุ่นที่ 13 นี้, แอดมินได้มีการขยายเวลาเพิ่มอีกวันละ 1 ชั่วโมง และได้ขยายเนื...

อบรม Oracle Database 12c SQL Tuning รุ่นที่ 3

Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา. ขอเรียนเชิญสมาชิก Oracle User Group in Thailand (OUGTH) เข้าร่วมการอบรม Oracle Database 12c SQL Tuning โดย OUGTH รุ่นที่ 3 ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้. เนื้อหาการอบรม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 I...

อบรม Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11g (OBIEE) รุ่นที่ 5

Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา. เราพบว่าตลาด IT ในไทยยังขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Oracle Business Intelligence (BI) อยู่มาก, จึงสนับสนุนให้มีที่ปรึกษาทางด้าน Oracle BI เข้าสู่ตลาด IT เพิ่มขึ้น. จึงขอเรียนเชิญสมาชิก Oracle User Group in Thailand (OUGTH) เข้า...

JOB: Business Consultant / Business Analyst / Functional Consultant (Oracle ERP)

Business Consultant / Business Analyst / Functional Consultant (Oracle ERP) Responsibilities:- • Implementation of business solutions especially in financial and accounting, in small/medium/large projects in compliance client expectations. • Identify critical business issues for customer and develop solutions by integrating process knowledge with industry knowledge. • Facilitate staff developm...

JOB: Database Administrator / System Engineer / System Administrator (Oracle DBA)

Database Administrator / System Engineer / System Administrator (Oracle DBA) Responsibilities:- • Maintain and support the customer’s Oracle databases • Provide technical support of Oracle DBA and OS (Linux, Unix)- Installation, configuration and trouble shooting. • Ensure the exceptional delivery of projects to customers. • Ensures that robust backup and recovery procedures are in place monit...

JOB: Application Maint&Dev, Analyst, Data Mgt., Administrator (DBMA), Level 2

Position Application Maint&Dev,Analyst,Data Mgt., Administrator (DBMA), Level 2 Duration 1 year contract (renewable) Work Mon-Fri (Sathorn, BKK) Jobs Description Work with counterparts in different regions as a global team to provide database supports globally. Manage databases and perform daily activities to ensure reliability including performance tuning, Security & Control implementa...

อบรม Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0.4) Workshop โดย OUGTH รุ่นที่ 14

Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา. ในปี 2014 ที่ผ่านมา, เราได้จัดกิจกรรมอบรม Oracle Database Workshop ให้แก่สมาชิกมากว่า 10 รุ่น. เราจะได้รับข้อเสนอแนะมาว่าเวลาน้อยเกินไป, ดังนั้นในรุ่นที่ 13 นี้, แอดมินได้มีการขยายเวลาเพิ่มอีกวันละ 1 ชั่วโมง และได้ขยายเนื...

อบรม Oracle E-Business Suite R12: Oracle Financial Applications รุ่นที่ 1

เนื้อหาการอบรม วันที่ 11 - 15 พฤษภาคม 2558 Understand the Business Flows of the eBusiness Suite Understand Oracle Procurement Flows and Products Understand Oracle General Ledger Understand Oracle Payables and Receivables Understand Oracle Order Management Understand Oracle Assets * เนื้อหาการอบรม อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม. รายละเอียดของกิจกรรม 1. ชื่อหลัก...