อบรม Oracle Database 12c PL/SQL Workshop รุ่นที่ 1

เนื้อหาการอบรม วันที่ 18 - 19 เมษายน 2558 Basics of PL/SQL PL/SQL structures Error checking – exception handling Boolean logic in PL/SQL Cursors in PL/SQL Iteration in PL/SQL PL/SQL tables Dynamic SQL in PL/SQL Nested blocks in PL/SQL Triggers in PL/SQL Stored procedures, functions and packages Bulking in PL/SQL * เนื้อหาการอบรม อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม. ...

อบรม Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0.4) Workshop โดย OUGTH รุ่นที่ 13

Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา. ในปี 2014 ที่ผ่านมา, เราได้จัดกิจกรรมอบรม Oracle Database Workshop ให้แก่สมาชิกมากว่า 10 รุ่น. เราจะได้รับข้อเสนอแนะมาว่าเวลาน้อยเกินไป, ดังนั้นในรุ่นที่ 13 นี้, แอดมินได้มีการขยายเวลาเพิ่มอีกวันละ 1 ชั่วโมง และได้ขยายเนื้...

อบรม Oracle Fusion Middleware: WebLogic + HTTP Server + WebCache รุ่นที่ 3

Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา. ในปี 2014 ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมอบรม Oracle Database Workshop ให้แก่สมาชิกมากว่า 10 รุ่น. แต่เราทราบวันดีว่าขอบเขตเทคโนโลยีของออราคิลกว้างไกลมาก ไล่ตั้งแต่ Hardware, OS, Database, Middleware, Development, จนถึง Applica...

อบรม Oracle Database 12c Essential SQL Workshop รุ่นที่ 3

Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา. ขอเรียนเชิญสมาชิก Oracle User Group in Thailand (OUGTH) เข้าร่วมการอบรม Oracle Database 12c SQL Tuning โดย OUGTH รุ่นที่ 2 ในวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้. เนื้อหาการอบรม วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2558 ควา...

อบรม Oracle Database 12c SQL Tuning รุ่นที่ 2

Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา. ขอเรียนเชิญสมาชิก Oracle User Group in Thailand (OUGTH) เข้าร่วมการอบรม Oracle Database 12c SQL Tuning โดย OUGTH รุ่นที่ 2 ในวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้. เนื้อหาการอบรม วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2558 Introduc...

อบรม Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11g (OBIEE) รุ่นที่ 4

Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา. เราพบว่าตลาด IT ในไทยยังขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Oracle Business Intelligence (BI) อยู่มาก, จึงสนับสนุนให้มีที่ปรึกษาทางด้าน Oracle BI เข้าสู่ตลาด IT เพิ่มขึ้น. จึงขอเรียนเชิญสมาชิก Oracle User Group in Thailand (OUGTH) เข้าร่...

วิธีการทำ Multiple Listeners

1. สร้าง listener ขึ้นมาใหม่ ชื่อว่า Listener2 ให้ port = 1522 และ Listener3 ให้ port = 1523 2. ในไฟล์ listener.ora จะมีข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ LISTENER3 = (DESCRIPTION_LIST = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = hostname)(PORT = 1523)) ) ) LISTENER2 = (DESCRIPTION_LIST = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = hostname)(PORT = 1522)) ) ...

JOB: [Urgently] Senior Java Programmer and Junior Java Programmer

ตำแหน่ง: Java Programmer จำนวน 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติทั่วไป: มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 4 ปี ในการพัฒนา Application, Web Services ด้วย Java EE สามารถทำงาน Full Time, On-Site เป็นระยะเวลา 6-12 เดือน สามารถเก็บความต้องการของลูกค้า และนำมาศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานได้ สามารถใช้งานฐานข้อมูล SQL, Oracle ได้เป็นอย่างน้อย คุณสมบัติพิเศษ: สามารถใช้ JSP , Servlet , บนเครื่อง Sun Server มีประส...

JOB: [Urgently] Oracle Technical Consultant

We are ERP implementer consultant. Now we looking for Thai young generation plus global thinking who ready to get our offer an opportunity join us and develop our company together as: ORACLE TECHNICAL CONSULTANT (URGENTLY REQUIRED) Qualification: Expert in Oracle Forms Builder and Reports Builder Experience in Developing Forms and Reports in EBS Rel. 12 (+/- 4 yrs exp.) Good knowledge...

วิธีการ bypass เรื่อง DNS ระหว่างการติดตั้ง Oracle RAC 11.2

วิธีการ bypass เรื่อง DNS ระหว่างการติดตั้ง Oracle RAC 11.2 วิธีนี้สำหรับ test environment เท่านั้น, ให้ rename file /etc/resolve.conf เป็นชื่ออื่น ทำทุก node ใน RAC. เมื่อแก้ไขเสร็จ ให้ runInstaller ขึ้นมาใหม่. ทดสอบด้วย runcluvfy.sh [grid@rac1 grid]$ ./runcluvfy.sh stage -pre crsinst -n rac1,rac2 -verbose Performing pre-checks for cluster services setup Checking node reachability... >>>>...