พบ Error "Can't locate Env.pm in @INC" เมื่อพยายาม deinstall Grid Infrastructure 12.1.0.2

[root@ol7 bin]# perl -I/tmp/deinstall2014-08-26_07-37-00AM/perl/lib -I/tmp/deinstall2014-08-26_07-37-00AM/crs/install /tmp/deinstall2014-08-26_07-37-00AM/crs/install/roothas.pl -force -deconfig -paramfile "/tmp/deinstall2014-08-26_07-37-00AM/response/deinstall_OraGI12Home1.rsp" Can't locate Env.pm in @INC (@INC contains: /tmp/deinstall2014-08-26_07-37-00AM/perl/lib...

อบรม Oracle Database 12c (12.1.0.2) Workshop โดย OUGTH รุ่นที่ 8/2014

Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา. ในปี 2014 นี้ก็ได้จัดกิจกรรมอบรม Oracle Database Workshop ให้แก่สมาชิกมาแล้ว 7 รุ่น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ขอรับ บริจาคน้ำใจ (ไม่บังคับ) กลับมายัง OUGTH หลายช่องทางเช่นบทความ กรณีศึกษา หรือเป็นอาสาสมัครในการจัดกิจกรรมในนาม...

บทความจากสมาชิก: ขั้นตอนการ Install และ Configure Oracle BI Applications 11.1.1.7.1 ตอนที่ 1

ขั้นตอนการ Install และ Configure Oracle BI Applications 11.1.1.7.1 เรียบเรียงจาก Cookbook: Installing and Configuring Oracle BI Applications 11.1.1.7.1 โดยคุณ Chiaranon Thimkul คู่มือการ Install, configure และการ load เริ่มต้นสำหรับข้อมูลใน table ต่างๆ ที่จำเป็นของ Oracle BI Applications 11.1.1.7.1 โดยใช้ข้อมูลจาก Oracle E-Business Suite 12.1.3 Links สำหรับ download software Oracle BI...

Oracle Learning Group ครั้งที่ 6 เรื่อง ติวข้อสอบ 1Z0-053 เพื่อเตรียมสอบ Oracle Certified Professional (OCP) 11g

Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา. ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา OUGTH ได้จัดกิจกรรม ตะลุยข้อสอบ 1Z0-052 มาแล้ว 2 ครั้ง เพื่อเตรียมสอบ Oracle Certified Associate (OCA) 11g, สมาชิกจากกิจกรรมดังกล่าว ต่างก็วางแผนที่จะมุ่งสู่ขั้นถัดไปคือ Oracle Certified Professional (OCP)...

บทความจากสมาชิก: อธิบายข้อสอบ 1Z0-052 ที่เกี่ยวข้องกับ Undo Tablespace

1Z0-052 Question #001 โดยคุณ นิพันธ์ สุเทศ View the Exhibit and examine the undo tablespace attributes. Your database instance is experiencing a large volume of transactions from non-DBA users in the last one hour. The undo tablespace UNDOTBS1 is full with transactions and no transaction was committed more than one hour ago. The database has two more undo tablespaces. What happens to the new...